Wiadomości - Przemysł gumowy z kraju

Synthos obawia się chińskiej konkurencji

18.04.2017

Przedstawiciele spółki Synthos przekonują, że nadmiar zdolności produkcyjnych w zakresie wytwarzania kauczuku syntetycznego w Chinach może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Chiny są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kauczuku syntetycznego na świecie i mają istotny wpływ na globalny rynek kauczuku. W ostatnich latach ogólny poziom produkcji na rynku chińskim uległ znacznej poprawie dzięki zwiększeniu koncentracji branży, które doprowadziło do szybkiego wzrostu zdolności produkcyjnych. Podaż znacznie przekroczyła potrzeby rynku, co spowodowało niemożność wchłonięcia przez lokalnych przetwórców całkowitego wolumenu produkcji generowanej przez branże kauczukową. Z tego powodu Chiny mogą podejmować działania zmierzające do eksportu swoich produktów do UE po konkurencyjnych cenach, co zwiększyłoby ilość kauczuku syntetycznego oferowanego w Europie. Może to doprowadzić do spadku popytu na produktu Synthosu i w konsekwencji negatywnie wpływać na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy.

Popyt na produkty wykonane z kauczuku ma wzrosnąć w Chinach w 2017 r. o 8,8% względem roku wcześniejszego. Za taki stan odpowiadać ma konsumpcja idąca z branży maszynowej oraz motoryzacyjnej. Sprzedaż eksportowa ma się powiększyć o ponad 7%. Według International Rubber Study Group globalna produkcja kauczuku syntetycznego w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. wyniosła 10,9 mln ton, z czego na państwa Azji i Pacyfiku (w tym Chiny) przypadło ok. 5,5 mln ton.

Wyświetlono: 585

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej