Artykuły - Przemysł chemiczny

Sukces powstaje w laboratorium

06.04.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Sukces powstaje w laboratorium

Nie sposób wyobrazić sobie dobrej firmy chemicznej bez rozwiniętego zaplecza laboratoryjnego. Laboratorium to jeden z czynników przesądzających o powodzeniu prac B+R.

Laboratorium od środka

– Stałe utrzymywanie najwyższego poziomu jakości to podstawowe wymaganie wobec przemysłowego laboratorium w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Laboratorium przemysłowe wykonuje kontrolę jakości oraz inne zadania, jak np. laboratoryjną analitykę procesową, „obsługę” awarii i zakłóceń technologicznych, badania rozwojowe. Ponadto stosuje szeroką gamę technik i metod oznaczania składników oraz testowania materiałów i systematycznie wprowadza nowe i udoskonala dotychczasowe metodyki badań i testów – tłumaczy istotę pracy laboratorium przemysłowego prof. Marian Kamiński z Politechniki Gdańskiej.

To rzecz jasna podejście dość teoretyczne, dlatego jego praktycznego rozwinięcia dokonują już specjaliści pracujący w konkretnych spółkach chemicznych.

– Posiadamy wewnętrzny dział badań i rozwoju Selena Labs. Jest to coś, co nawet wykracza poza ramy prostego sformułowania laboratorium. Selena Labs zajmuje się bowiem kreacją nowych produktów dla wszystkich naszych jednostek biznesowych; wsparciem merytorycznym dla fabryk oraz bezpośrednio dla klienta; modyfikacjami istniejących receptur i tworzeniem nowych; a także badaniami surowców, materiałów i półproduktów; badaniami benchmarków; czy wreszcie prowadzeniem projektów w ramach Programów Badań Stosowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Horizon 2020 oraz w ramach innych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Zajmuje się także współpracą z zewnętrznymi instytucjami, czyli jednostkami naukowo-badawczymi, start-upami, spin offami, niezależnymi laboratoriami badawczymi w kraju i zagranicą – wylicza Marek Barth, szef działu badań i rozwoju w Grupie Selena.

Dodaje przy tym, że największą wartością dostarczaną przez Selena Labs są jednak innowacyjne produkty, których receptury przygotowywane są indywidualnie dla rynków Azji, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i technologii budowlanych panujących na tych kontynentach.

– Ponieważ wszystkie nowe produkty oraz receptury powstają właśnie w strukturze Seleny Labs, więc tym samym jej znaczenie dla Grupy Selena jest bardzo istotne. To w tej właśnie jednostce skupiają się kompetencje z obszaru chemii, technologii oraz merytorycznego sposobu prowadzenia projektów. Do naszych dużych sukcesów osiągniętych w ostatnim okresie zaliczyć można choćby wprowadzenie na rynek nowej rodziny klejów. W zakresie pian poliuretanowych wdrożono grupę pianoklejów, czyli produktów będących alternatywą dla klasycznych produktów klejowych. Pianokleje pozwalają klientowi na klejenie dużych powierzchni różnych materiałów w sposób ekonomiczny i przy dużych wartościach sił łączących klejone materiały. Osobną grupą produktów opracowanych przez Selena Labs i stosunkowo niedawno wprowadzonych na rynek są powłoki odbijające promienie słoneczne w szerokim zakresie widmowym pod nazwą COOL-R. Produkty tego typu umożliwiają znaczne oszczędności w zakresie chłodzenia dużych powierzchni przemysłowych oraz budynków mieszkalnych – informuje szef działu badań i rozwoju w Grupie Selena, która jest wiodącym graczem i to nie tylko na rodzimym rynku chemii budowlanej.

Wyświetlono: 1536

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej