Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Stabilność na rynku nienasyconych żywic poliestrowych

26.07.2017

Na ok. 60 tys. ton szacowany jest popyt na polskim rynku żywic poliestrowych nienasyconych. Dwójka dużych polskich wytwórców rywalizuje na nim z dostawcami z Europy.

Globalne zdolności wytwórcze żywic poliestrowych nienasyconych szacowane są na około 7 mln ton rocznie. Z tego ponad 1 mln ton przypada na Europę (razem z państwami WNP). Największą produkcją może pochwalić się natomiast Azja – 4,2 mln ton rocznie. Na naszym kontynencie zdecydowana większość nienasyconych żywic poliestrowych stosowana jest w przemyśle budowlanym (ok. 48%) i przemyśle motoryzacyjnym (ok. 19%). Pozostałe branże sięgające po żywice poliestrowe nienasycone to kompozyty – 9% i budowa okrętów  - 8%.

Z analiz przedstawianych przez Grupę CIECH wynika, że w Europie funkcjonuje ponad 30 producentów przywoływanych żywic. Największa piątka wytwórców obejmuje ok. 60% europejskich mocy produkcyjnych. Tworzą ją takie koncerny, jak Polynt i Reichhold (są w trakcie fuzji), DSM, Ashland i Scott Bader. Niewielcy producenci, ze względu na ostrą konkurencję, koncentrują się na ogół na wysokowartościowych niszach.

Na polskim rynku liderem w zakresie produkcji żywic poliestrowych nienasyconych jest spółka Lerg, która wyprzedza Grupę CIECH. Istotnymi konkurentami obydwu przedsiębiorstw są w naszym kraju dostawcy z Finlandii, Włoch, Czech, Niemiec, Francji i Holandii. Znaczna część rodzimej produkcji kierowana jest na rynek wewnętrzny, którego zapotrzebowanie oblicza się na ok. 60 tys. ton rocznie. Grupa CIECH posiada udział rzędu 18%.

Jak przekonują analitycy CIECH, ze względu na duże uzależnienie zużycia żywic od koniunktury w branży budowlanej i transportowej przewiduje się na kolejne lata umiarkowane tempo wzrostu rynku w Europie. Nadal na Starym Kontynencie dominujące znaczenie dla sprzedaży żywic powinno mieć budownictwo (rurociągi, zbiorniki, elementy konstrukcyjne, sztuczny marmur itd.) oraz motoryzacja (zastępowanie części metalowych elementami wykonanymi z użyciem żywic). Wyjątkowo szybki wzrost popytu spodziewany jest z kolei w jeszcze mało znaczącym dla żywic poliestrowych segmencie elektrowni wiatrowych. Zależne to będzie jednak w dużej mierze od wsparcia rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez rządy europejskich państw.

Wyświetlono: 552

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej