Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Sprzedaż wolumenowa produktów FMCG w Europie cały czas rośnie

17.12.2015

Jak wynika z ostatnich danych AC Nielsen – globalnej firmy pomagającej klientom zarządzać informacją – wolumen produktów szybkozbywalnych (FMCG), takich jak m.in. środki czystości i kosmetyki sprzedanych w Europie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku już szósty kwartał z rzędu.

W trzecim kwartale 2015 roku sprzedaż wolumenowa produktów FMCG w Europie wzrosła o 1,3%. Wzrostowi temu towarzyszył przyrost cen o 1,7%. Oba te czynniki przełożyły się więc na wzrost kwot zapłaconych przez konsumentów przy kasach o 3,0% porównując z analogicznym okresem rok temu.

Spośród wszystkich państw regionu europejskiego badanych przez Nielsena, Turcja doświadczyła najwyższego nominalnego wzrostu sprzedaży rok do roku (+12,4%). Kolejne kraje notujące najwyższe wzrosty to Austria (+5,9%) oraz Węgry (+5,8%).

Tylko w trzech państwach europejskich nastąpił spadek nominalnej wartości sprzedaży – w Szwajcarii (-1,5%), Finlandii (-0,9%) oraz Wielkiej Brytanii (-0,3%).

Spośród wybranych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, najwyższy nominalny wzrost wartościowy zanotowały wspomniane już Węgry (+5,8%), natomiast Polska uplasowała się pod tym względem na drugim miejscu (+4,4%). Wzrosty cen nie przewyższały w tych krajach średniej europejskiej, natomiast sprzedaż wolumenowa we wszystkich nich, z wyjątkiem Niemiec, osiągnęła wyższe poziomy wzrostu niż średnia europejska.

W efekcie wzrostu wartościowego sprzedaży produktów FMCG w Polsce w Q3’15 o 4,4% w stosunku do Q3’14, Polska uplasowała się na czwartym miejscu wśród 21 państw europejskich.

Największy wpływ na tę zmianę miało zwiększenie sprzedaży wolumenowej – najwyższe na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wzrost wolumenu o 5,0% pozwolił Polsce wyprzedzić dotychczasowego lidera – Turcję, która utrzymywała najwyższy wzrost sprzedanego wolumenu od ponad roku.

Dodatkowo Polska, jako jedyne państwo w regionie i jedno z czterech spośród 21 państw europejskich, odnotowała ujemną dynamikę wartości płaconych przez konsumentów na poziomie -0,5%. Wpływ na ten czynnik może mieć deflacja, a także zmiany w decyzjach zakupowych konsumentów i wybieranie tańszych produktów.

Wyświetlono: 1208

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej