Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Sprawna logistyka buduje pozycję PKN Orlen

11.10.2017
Sprawna logistyka buduje pozycję PKN Orlen

Grupy Orlen przekonuje, iż sprawna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej koncernu na rynku.

Grupa Orlen wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów surowcowych. Logistyka produktów w płockim koncernie jest realizowana za pomocą rurociągów, transportem kolejowym oraz cysternami samochodowymi.

To transport rurociągowy jest jednak podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy Orlen. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,8 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,7 tys. km to rurociągi surowcowe).

Na rynku polskim PKN Orlen transportując produkty paliwowe korzysta z 620 km rurociągów należących do PERN oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra (IKS Solino) o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do PERN o łącznej długości 887 km, a także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra (IKS Solino) i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN).

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2016 r. Grupa Orlen na terenie Polski wykorzystywała łącznie 24 obiekty (terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy Orlen oraz bazy podmiotów trzecich). Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec minionego roku ok. 7 mln m3. Jeśli chodzi o strukturę transportu koncernu w Polsce, to w minionym roku rurociągi opowiadały za 52%transportu, cysterny samochodowe za 22%, a kolej za 26%.

Z kolei w ubiegłym roku na rynku czeskim Grupa Orlen korzystała z 1774 km rurociągów (1100 km rurociągów produktowych firmy CEPRO i 674 km rurociągów surowcowych firmy MERO) oraz z 12 baz magazynowo - dystrybucyjnych należących do państwowego operatora CEPRO i dwóch baz magazynowych wynajmowanych od innych firm. 48% transportu w Czechach wykonywano cysternami samochodowymi, 29% rurociągami, a 23% przy pomocy kolei.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest rurociąg surowcowy o długości 91 km, łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach. Zarówno terminal jak i rurociąg są własnością Orlen Lietuva. Aż 97% transportu na Litwie realizowana jest koleją.

Na rynku niemieckim Orlen Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo - dystrybucyjne w pięciu bazach zlokalizowanych w północnej części Niemiec, należących do podmiotów zewnętrznych. Transport paliw na tym rynku realizowany jest w całości przy użyciu transportu samochodowego.

Wyświetlono: 606

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej