Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Śląski Klaster Nano wesprze nanotechnologię

11.03.2013

Powstał Śląski Klaster Nano. Zainicjowane właśnie przedsięwzięcie z pogranicza świata nauki i biznesu ma promować nowoczesne rozwiązania z dziedziny nanotechnologii.

Śląski Klaster Nano jest inicjatywą Urzędu Miejskiego Katowice, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Niezależnych, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH oraz Fundacji Nanonet. Do wspólnych działań twórcy klastra zaprosili 14 firm, zajmujących się pracą nad innowacyjnymi technologiami. Lista ta będzie jeszcze poszerzana.

Celem projektu jest współpraca nad wdrażaniem innowacyjnych odkryć nanotechnologii. Członkowie klastra chcą m.in. wspólnie pozyskiwać fundusze na rozwój nowoczesnych technologii oraz badań w dziedzinie nano, a także usprawniać mechanizmy pracy współpracy między biznesem a nauką oraz instytucjami publicznymi.

W prace włączył się też Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który zajmuje się realizacją badań nad technikami i metodami tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych. Badania te pozwolą uzyskać materiały o nowych lub ulepszonych właściwościach fizykochemicznych. Już w tej chwili Departament realizuje szeroko zakrojony program badawczy pod nazwą NanoMat, za którą kryje się wykorzystywanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach.

Zakres badań prowadzonych w NanoMat zadań obejmuje nanoinżynierię, nanomateriały i nanotechnologię. Dotyczył będzie takich szczegółowych zagadnień, jak nanostruktury półprzewodnikowe dla optoelektroniki, mikroelektroniki i sensoryki; struktury światłowodowe do zastosowań w metrologii optycznej i telekomunikacji; materiały polimerowe i kompozytowe dla elektrotechniki i bioinżynierii oparte o nanotechnologie; nowoczesne metody gromadzenia i przetwarzania energii; technologie mikroobróbki materiałów wspomaganej laserowo; wykorzystanie technologii zol-żelowych do otrzymywania nanomateriałów dla biosensoryki, biologii i ochrony zdrowia.

Opracowane przez Departament technologie będą wdrażane w spółkach technologicznych i firmach typu spin-off.

Wyświetlono: 1690

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej