Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Rynek środków ochrony roślin konsoliduje się

06.04.2017
Rynek środków ochrony roślin konsoliduje się

Fundamentalne zmiany szykują się na globalnym rynku środków ochrony roślin. Aktualnie blisko trzy czwarte udziałów w sektorze posiada sześć koncernów. Niebawem będą to już tylko cztery.

Z danych przedstawionych przez Grupę CIECH wynika, że w 2016 r. wartość sprzedaży wszystkich producentów funkcjonujących na światowym rynku środków ochrony roślin wynosiła ok. 50 mld dolarów i była niższa od wielkości z roku wcześniejszego o ok. 2,4%. Głównymi przyczynami tego spadku były duże zapasy środków ochrony roślin u dystrybutorów (szczególnie w Ameryce Południowej), ale także wzrost wartości dolara, niskie ceny zbóż i kluczowego herbicydu, czyli glifosatu oraz negatywny wpływ warunków atmosferycznych, zwłaszcza w Brazylii. Największy spadek wartości sprzedaży zanotowano w Ameryce Południowej - niemal 7%. Wzrost wartości sprzedaży był udziałem jedynie Ameryki Północnej, choć i tam było to zaledwie 1% względem 2015 r. 44% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin przypadło na herbicydy. Insektycydy odpowiadały za 27%, zaś fungicydy za 26% wartości światowego rynku.

Branża wciąż jeszcze jest zdominowana przez sześciu głównych producentów, tj. koncerny Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Dow AgroScience, Monsanto oraz DuPont. Firmy te mają decydujący wpływ na kierunki jej rozwoju, w tym opracowywanie nowych technologii oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Udział szóstki wymienionych producentów w całkowitej światowej sprzedaży wynosi ok. 70%. Jednak w związku z realizowanymi połączeniami koncernów Dow Chemical i DuPont oraz Bayer i Monsanto już wkrótce liczba czołowych graczy zmniejszy się do czterech.

W ujęciu regionalnym to Azja i Ameryka Południowa są aktualnie największymi rynkami dla środków ochrony roślin. Ich udział w globalnej sprzedaży wynosi odpowiednio 28% i 26%. Na Europę i Amerykę Północna przypada po 20%. Wartość rynku europejskiego można szacować na ok. 11,5 mld USD. Na inne regiony świata przypada kilka procent światowej konsumpcji środków ochrony roślin.

Jak wskazuje CIECH, od początku XXI w. do połowy bieżącej dekady popyt na ŚOR w Europie rósł w szybkim tempie - rzędu kilku procent rocznie wg wartości. W poprzednich dwóch latach wykazał jednak wyjątkowo ujemną dynamikę, związaną w dużym stopniu ze wzmacnianiem wartości dolara. Generalnie perspektywy dla dalszego rozwoju europejskiego rynku środków ochrony roślin ocenia CIECH pozytywnie, zwłaszcza w zakresie środków generycznych, które sam produkuje.

W Europie największymi rynkami środków ochrony roślin są Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Rosja.

Wyświetlono: 880

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej