Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Rynek ŚOR w Polsce pod znakiem przewagi zagranicznych koncernów

10.04.2017
Rynek ŚOR w Polsce pod znakiem przewagi zagranicznych koncernów

W perspektywie najbliższych kilku lat polski rynek środków ochrony roślin powinien nadal rosnąć, przekonują przedstawiciele Grupy CIECH.

W ocenie CIECH-u, w Polsce od początku obecnej dekady zużycie środków ochrony roślin wahało się w przedziale 70-95 tys. ton rocznie. Pomimo wzrostowej tendencji w zakresie lokalnej produkcji środków ochrony roślin na krajowym rynku dominują jednak dostawcy zagraniczni, posiadający bardzo bogatą ofertę asortymentową. W porównaniu ze zużyciem światowym, w naszym kraju stosuje się zdecydowanie więcej herbicydów i fungicydów, z uwagi na duży udział zbóż w powierzchni gruntów uprawnych oraz spore znaczenie ogrodnictwa, natomiast w znacznie mniejszej liczbie sięga się po insektycydy.

- W Polsce zużycie jednostkowe preparatów w przeliczeniu na 1 ha jest nadal dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Ponadto można przypuszczać, że dobra sytuacja ekonomiczna polskich rolników powinna utrzymać się dzięki otrzymywanym dopłatom bezpośrednim z Unii Europejskiej. Dodatkowo, kontrowersje dotyczące upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) powinny skutecznie wpływać na wzrost popytu na tradycyjne środki ochrony roślin. Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest bardzo wysoki import, który stanowi ok. 70% zużycia wg masy. Przyczyną tak dużej dysproporcji jest brak wystarczającej oferty producentów polskich, którzy dysponują o wiele mniejszymi środkami finansowymi na prowadzenie badań nad nowymi preparatami, ich rejestrację i wprowadzenie na rynek. Głównymi podmiotami działającymi na rynku polskim są koncerny globalne oraz kilku lokalnych wytwórców. Spółka CIECH Sarzyna należy do największych krajowych producentów. Jej działalność w zakresie środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim, gdzie Grupa CIECH posiada udział na poziomie ok. 6% (wg wartości). W segmencie herbicydów zbożowych, głównej grupie produktowej, udział ten jest większy – rzędu 20%. – informuje CIECH.

Wyświetlono: 533

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej