Artykuły - Przemysł detergentowy

Rozwojowa branża wyrobów sanitarno-higienicznych z papieru

26.03.2017
Autor: Krzysztof Mrówczyński
Rozwojowa branża wyrobów sanitarno-higienicznych z papieru

Produkcja artykułów tissue to jeden z szybciej rozwijających się segmentów krajowej branży papierniczej.

Wytwarzane w Polsce wyroby sanitarno-higieniczne w ponad połowie trafiają na rynek unijny, lecz to popyt wewnętrzny był w ostatnich latach głównym motorem wzrostu tego sektora. Lokalne zapotrzebowanie rośnie zwłaszcza w słabiej nasyconym segmencie ręczników papierowych. Czynnikiem rozwoju branży jest również rosnący udział w łącznej sprzedaży wyrobów premium.

Wyroby higieniczno-sanitarne z papieru (tzw. tissue), do których zaliczają się przede wszystkim papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne, tworzą w Polsce relatywnie duży i szybko rosnący segment branży papierniczej. Wolumen krajowej produkcji tych artykułów wspiął się w latach 2014-2015 na rekordowy poziom nieco ponad 560 tys. ton. W 2015 r. stanowiło to blisko 13% całkowitego wolumenu produkcji wyrobów papierniczych w naszym kraju. Jeszcze większy (ok. 17%) był jej udział wartościowy. Dwie kluczowe kategorie produktowe wytwarzane w Polsce stanowią papier toaletowy (304 tys. ton w 2015 r.) oraz ręczniki papierowe (214 tys. ton). Szczególnie szybko rozwijała się w ostatnich latach produkcja tych drugich – pomiędzy 2005 r.  a 2015 r. jej wolumen rósł w średniorocznym tempie ok. 10%. Była to najwyższa dynamika rozwojowa spośród wszystkich dużych kategorii wyrobów z papieru i tektury wytwarzanych w naszym kraju. Tymczasem produkcja papieru toaletowego wykazywała w tym czasie tempo bliższe wzrostowi całej branży (4% średniorocznie).

Produkcja wyrobów tissue rośnie, gdyż stale wzrasta zapotrzebowanie na nie na krajowym rynku. O ile papier toaletowy można uznać za produkt pierwszej potrzeby (przez co poziom nasycenia rynku jest odpowiednio wyższy), o tyle artykuły takie, jak ręczniki papierowe są w Polsce wciąż stosunkowo słabo rozpowszechnione, a ich zużycie dynamicznie wzrasta wraz z procesem bogacenia się społeczeństwa. Cechą charakterystyczną analizowanej branży jest ponadto szybszy wzrost wartościowy aniżeli wolumenowy. Wynika to z faktu przesuwania się części popytu w kierunku wyrobów premium – zamożniejsi konsumenci przywiązują bowiem rosnącą wagę do jakości produktu, a producenci starają się wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw. Wartość krajowego rynku artykułów tissue wyniosła w ub.r. ok. 2,6 mld zł (dane Euromonitor). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat rosła ona w średniorocznym tempie aż ok. 7%, co było jedną z najwyższych dynamik rozwojowych w Europie.

Wyświetlono: 2007

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej