Nowości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Przemysł kosmetyczny skorzysta na opracowaniu nowej technologii produkcji kwasu hialuronowego

27.02.2017
Przemysł kosmetyczny skorzysta na opracowaniu nowej technologii produkcji kwasu hialuronowego

Firma Refimol z Łodzi rozpoczęła realizację projektu, jakim jest biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródła węgla odpadowego glicerolu.

Projekt koncentruje się na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych, w wyniku których zostanie opracowana przełomowa technologia produkcji kwasu hialuronowego, wykorzystująca odpad w postaci glicerolu. Istotne w ramach projektu będzie opracowanie biotechnologicznej metody przekształcenia związku odpadowego, czyli glicerolu do kwasu hialuronowego (HA). Podstawą dojścia do odpowiedniego sposobu produkcji kwasu ma być przeprowadzenie prac badawczych nad skonstruowaniem unikatowego w skali światowej mutanta, który będzie zdolny do wzrostu w pożywkach zawierających wysokie stężenia glicerolu. W tym celu zostanie przeprowadzona selekcja ekstremofilych szczepów spośród drobnoustrojów bytujących w środowiskach o wysokim stężeniu glicerolu (>15%), w celu znalezienia osmofili wykorzystujących glicerol do wzrostu oraz przeniesienie do nich genów syntezy hialuronowej, białka błonowego gram-dodatnich szczepów Streptococcus. Hipoteza badawcza opiera się na możliwości wykorzystania szlaków metabolicznych bakterii ekstremofilnych, które są w stanie wykorzystać, jako źródło węgla glicerol oraz po planowanej w projekcie rekombinacji – glukozę, jako bezpośredni substrat do biosyntezy kwasu HA. Efektem końcowym projektu w ramach części badań przemysłowych ma być konstrukcja nowego szczepu o założonych właściwościach, tj. metabolizującego glicerol do kwasu hialuronowego oraz założenia technologiczne procesu wytwarzania kwasu hialuronowego, następnie wykonanie modelu eksperymentalnego w warunkach laboratoryjnych w celu zbadania wiarygodności wyznaczonych parametrów procesu i produktu.

Obecnie kluczowym działaniem firmy Refimol są prace ukierunkowane na opracowanie technologii biodegradacji odpadowego glicerolu w oparciu o unikatowy szczep ekstremofilny produkujący kwas hialuronowy. Do przyszłych odbiorców produkty firmy należy zaliczyć producentów kosmetyków.
 

Wyświetlono: 2468

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej