Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja w polskim przemyśle chemicznym w 2016 r.

31.01.2017
Produkcja w polskim przemyśle chemicznym w 2016 r.

W minionym roku w polskim przemyśle chemicznym wyprodukowano względem 2015 r. więcej m.in. sody kaustycznej, toluenu, fenolu, kauczuku syntetycznego, a mniej m.in. etylenu, propylenu, nawozów azotowych, polietylenu.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wielkości produkcji w rodzimym przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznych za 2016 r. Wyszczególnił najważniejsze surowce wytwarzane w naszym kraju. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, z 26 uwzględnionych w zestawieniu kategorii, 13 zanotowało wzrost ilości produkowanego wolumenu, 12 zanotowało spadek, a wielkość produkcji jednej kategorii (polipropylenu) nie zmieniła się.

W całym ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano następujące ilości chemikaliów:

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,63 mln ton (1,7 mln ton w 2015 r.)
•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO4 – 225 tys. ton (216 tys. ton w 2015 r.)
•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 69,5 tys. ton (63,3 tys. ton),
•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym – 315 tys. ton (329 tys. ton) (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna)
•    Węglan sodu – 1,24 mln ton (1,07 mln ton),
•    Etylen – 447 tys. ton (545 tys. ton),
•    Propylen – 336 tys. ton (391 tys. ton),
•    Butadien-1,3 – 54,7 tys. ton (60,8 tys. ton),
•    Toluen – 15,8 tys. ton (13,5 tys. ton),
•    Fenol – 39,9 tys. ton (35,3 tys. ton),
•    Kwas octowy – 8,8 tys. ton (9,9 tys. ton),
•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 164 tys. ton (165 tys. ton),
•    Kwas azotowy techniczny – 3,33 mln ton (2,39 mln ton),
•    Amoniak bezwodny - 2,62 mln ton (2,71 mln ton)
•    Amoniak w roztworze wodnym - 96,4 tys. ton (93 tys. ton)
•    Nawozy azotowe – 1,97 mln ton (2 mln ton),
•    Nawozy fosforowe – 470 tys. ton (469 tys. ton),
•    Nawozy potasowe – 389 tys. ton (379 tys. ton),
•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 2,93 mln ton (2,94 mln ton),
•    Polietylen – 322 tys. ton (376 tys. ton),
•    Polimery styrenu – 148 tys. ton (132 tys. ton),
•    Polistyren do spieniania – 90,7 tys. ton (82,3 tys. ton),
•    Polichlorek winylu – 259 tys. ton (321 tys. ton),
•    Polipropylen – 245 tys. ton (245 tys. ton),
•    Kauczuk syntetyczny – 222 tys. ton (192 tys. ton),
•    Pestycydy – 35,6 tys. ton (31 tys. ton).

 

Wyświetlono: 1278

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej