Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja w polskim przemyśle chemicznym: styczeń - czerwiec 2017 r.

25.07.2017
Produkcja w polskim przemyśle chemicznym: styczeń - czerwiec 2017 r.

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu 2017 r. w 16 analizowanych kategoriach produktowych nastąpił wzrost produkcji w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami roku ubiegłego, ale jednocześnie w 10 kategoriach zanotowano spadki. Szczegółowe dane wielkości produkcji w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 875 tys. ton (-0,1% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO4 – 107 tys. ton (-4,9% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 39,7 tys. ton (+18,3% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 174 tys. ton (+4,3% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Etylen – 234 tys. ton (-13,8% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Propylen – 172 tys. ton (-12,6% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Butadien-1,3 – 28,97 tys. ton (-12,3% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Toluen – 12,8 tys. ton (+63,2% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Fenol – 21,67 tys. ton (+20,7% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Kwas octowy – 8,16 tys. ton (+101,8% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 78,8 tys. ton (-5% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 1,2 mln ton (+2,9% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Amoniak bezwodny – 1,48 mln ton (+8,2% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 48,1 tys. ton (+1,7% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Nawozy azotowe – 1,045 mln ton (+2,8% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Nawozy fosforowe – 241 tys. ton (-4,3% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Nawozy potasowe – 223 tys. ton (+8,8% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 1,54 mln ton (+1,3% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Polietylen – 168 tys. ton (-12,6% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Polimery styrenu – 73,9 tys. ton (+2,8% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Polistyren do spieniania – 46,3 tys. ton (+5,6% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Polichlorek winylu – 141 tys. ton (+0,6% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Polipropylen – 127 tys. ton (-8,5% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 119 tys. ton (+5,7% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Pestycydy – 28,62 tys. ton (+67,1% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

•    Farby, lakiery – 582 tys. ton (-4,1% względem okresu styczeń - czerwiec 2016 r.)

Wyświetlono: 1128

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej