Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Potrzebne jest aktywne wsparcie dla projektu zgazowania węgla

27.07.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Potrzebne jest aktywne wsparcie dla projektu zgazowania węgla

- Projektowane przez Komisję Europejską uwarunkowania środowiskowe związane z emisją dwutlenku węgla mogą utrudnić inwestycję w zgazowanie węgla – ostrzega Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Grupa Azoty wraz z firmą Tauron analizują możliwość rozpoczęcia inwestycji dotyczącej zgazowania węgla. Koncepcja zakłada wykorzystanie krajowego węgla kamiennego wydobywanego przez Tauron do wytwarzania przez Grupę Azoty produktów chemicznych, takich jak metanol czy amoniak. Od momentu ogłoszenia tych planów natychmiast zaczęły się jednak mnożyć wątpliwości, czy aby inwestycja będzie możliwa z uwagi na zobowiązania naszego kraju do redukcji emisji do atmosfery CO2.

- Zgodnie z posiadanymi przez Ministerstwo Energii informacjami na temat emisyjności CO2 instalacji zgazowania węgla obecne uregulowania środowiskowe na poziomie Polski oraz Unii Europejskiej nie stwarzają zagrożenia dla budowy instalacji zgazowania węgla. Projektowane przez Komisję Europejską uwarunkowania środowiskowe związane z emisją CO2 mogą jednak utrudnić inwestycje w zgazowanie węgla, ale Ministerstwo Energii będzie aktywnie wspierać proces rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki węglowej, zarówno w kraju, jak i na forum unijnym. Wspomniane uwarunkowania mogą bowiem utrudnić nie tylko inwestycje w zgazowanie węgla, ale również zaszkodzić energetyce konwencjonalnej. Samo zgazowanie węgla jest technologią sprawdzoną i bezpieczną. Jest ona wykorzystywana w wielu państwach świata i nie rodzi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, jak również dla środowiska naturalnego. Współczesne instalacje zgazowania węgla osiągają najwyższe normy pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zagrożenia takiego nie rodzi również zgazowanie odpadów rafineryjnych, które posiadają znaczne ilości siarki oraz metali ciężkich – wyjaśnia Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Wiceminister odniósł się też do kwestii, dlaczego w Polsce nie zrealizowano jeszcze żadnego projektu zgazowania węgla, skoro technologia ta jest bardzo popularna na świecie.

- Brak realizacji w Polsce jakiegokolwiek projektu w technologii zgazowania np. węgla kamiennego wynikać może ze struktury bazy wytwarzania energii elektrycznej oraz struktury surowcowej produkcji chemicznej. Konieczne obecnie przeprowadzenie inwestycji w moce odtworzeniowe daje szansę na implementację technologii zgazowania węgla, zarówno w sektorze chemii, jak też produkcji energii elektrycznej czy ciepła. Zgazowanie węgla jest jedną z preferowanych technologii mających zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój gospodarczy przez oparcie naszej energetyki i sektora chemicznego na rodzimych surowcach energetycznych – dodaje Michał Kurtyka.

Podkreśla on także, iż Ministerstwo Energii będzie musiało aktywnie wspierać proces rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki węglowej w kraju i na forum unijnym, gdyż urzędnicy UE mogą być przeciwko takiej inwestycji.

Otwarte jest natomiast pytanie, czy przewidywane są osobne regulacje prawne dotyczące stosowania węgla lub gazu wyłącznie do produkcji nawozów (na bazie wodoru), biorąc pod uwagę, że dzięki produktowi końcowemu doprowadza się do ujemnego bilansu emisji CO2. Ministerstwo Energii podjęło już w ramach zespołu roboczego rozmowy z Grupą Azoty na temat postulowanych przez sektor biznesowy zmian legislacyjnych w tym obszarze.

Aktualnie trwają też prace w Ministerstwie Energii nad uregulowaniami prawnymi wykorzystania wysokosprawnej i niskoemisyjnej technologii zgazowania węgla dla substytucji gazu ziemnego w procesie produkcji gazu syntezowego do syntez chemicznych. Jednakże jest zbyt wcześnie na przedstawienie konkretnych propozycji zapisów. Muszą one zostać szczegółowo omówione i przeanalizowane z podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w projekty zgazowania.

Wyświetlono: 550

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej