Artykuły - Przemysł chemiczny

Postój instalacji nie musi być problemem

11.10.2017
Autor: Tomasz Darowski
Postój instalacji nie musi być problemem

Coraz powszechniejsze w przemyśle chemicznym jest utrzymanie ruchu z wykorzystaniem zasad oceny ryzyka (ang. Risk Based Inspection).

Zmniejszenie częstości planowanych postojów; podniesienie bezpieczeństwa pracy urządzeń i tym samym bezpieczeństwa pracowników; stały monitoring parametrów wpływających na stan techniczny urządzeń; możliwość przewidzenia i śledzenia mechanizmów wpływających na postępującą degradację urządzeń to cele, które stawia przed sobą każde przedsiębiorstwo działające w branży chemicznej i petrochemicznej. Uzyskanie tych korzyści jest możliwe w oparciu o ściśle określone rozwiązania.

Na czym polega Risk Based Inspection?

Metodologia Risk Based Inspection (RBI) to współczesny standard obowiązujący w przemyśle petrochemicznym i chemicznym, odnoszący się do metod planowania inspekcji i prowadzenia badań profilaktycznych obiektów i instalacji przemysłowych. W tym celu wykorzystuje zasady oceny ryzyka. Metodologia upowszechniła się w latach 90. Ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy ekspertów American Petroleum Institute i ich doświadczenia wyniesionego z pracy w Dow Chemical, Shell, Exxon Mobil Chemical, Texaco, BP. W oparciu o to doświadczenie, a także stworzone wcześniej normy API 580 RP Risk-Based Inspection oraz API 581 Risk-Based Inspection Technology, przygotowali oni zestaw praktyk, które upowszechniły się wśród kadr odpowiedzialnych za utrzymanie sprawności kompleksów produkcyjnych.

Koncepcja RBI oparta jest na wynikach ilościowej analizy ryzyka rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i wartości skutków z niego wynikających. Specjaliści w zakresie technologii, przeciwdziałania korozji, budowy urządzeń ciśnieniowych i inni określają z jakimi mechanizmami można mieć do czynienia, a także wyznaczają sposoby inspekcji, pozwalające wiarygodnie potwierdzić występowanie danego mechanizmu w określonym urządzeniu. Szeroki zestaw zebranych danych umożliwia precyzyjne zaplanowanie kolejnego terminu i zakresu koniecznego badania technicznego, wskazując jednocześnie na te urządzenia i instalacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż są zagrożone utratą efektywności. Metoda RBI łączy zatem prawdopodobieństwo i konsekwencje awarii oraz szacuje wszystkie potencjalne mechanizmy degradacji obiektów i urządzeń. W ten sposób jest najważniejszym, kompleksowym zbiorem działań zapewnianiających bezpieczeństwo techniczne instalacji produkcyjnych.

Poszczególne fazy postępowania według Risk Based Inspection to identyfikacja elementów stwarzających największe ryzyko związane z eksploatacją określonego obiektu; ustalenie priorytetów urządzeń w oparciu o określone ryzyko; wskazanie spodziewanych nieciągłości oraz etapów postępowania i zakresów badań; wykonanie badania w celu wykrycia nieciągłości; ponowna ocena ryzyka; ocena konsekwencji ekonomicznych i zagrożenia bezpieczeństwa i wreszcie podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu, czyli naprawie lub wymianie wadliwego elementu.

Wyświetlono: 2079

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej