Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Postanowione: Grupa Azoty będzie produkować polipropylen

06.10.2017
Postanowione: Grupa Azoty będzie produkować polipropylen

Zarząd PDH Polska, czyli spółki celowej Grupy Azoty, podjął decyzję o rozszerzeniu zadania inwestycyjnego związanego z budową instalacji propylenu o instalację polipropylenową.

Powstający w Policach kompleks chemiczny będzie się składał z jednostki wytwórczej propylenu i polipropylenu. Ponadto projekt obejmuje budowę portu z bazą zbiorników surowcowych, infrastrukturę pomocniczą i logistyczną. Budowa jest planowana na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną, obok Zakładów Chemicznych Police. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec 2019 r., natomiast uruchomienie komercyjne instalacji na 2022 r. Inwestycja będzie prowadzona pod nową nazwą „Polimery Police”.
 
- Z perspektywy Grupy Azoty, rozszerzenie inwestycji o polipropylen ma strategiczne znaczenie. Pozwoli na rozwój działalności pozanawozowej, co oznacza realną szansę na dywersyfikację przychodów i dodatkowe zyski. Pozwala też na poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu. O inwestycji tej możemy też mówić z perspektywy polskiej gospodarki. Po uruchomieniu instalacji, Polska jako jeden z największych konsumentów polipropylenu w Europie Środkowej, w sposób znaczący, osiągnie niezależność surowcową – podkreśla Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.
 
Założenia finansowania, podobnie jak przy pierwotnym projekcie PDH, opierają się na formule „project finance”. Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu kapitałowym spółek Grupy Azoty. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Polimery Police” została ustalona na 1,27 mld euro netto, w tym nakłady inwestycyjne do poniesienia w wysokości 983,80 mln euro.
 
- Zarząd PDH Polska, bazując na pozytywnej opinii Komitetu Rozwoju Grupy oraz jednoznacznych, pozytywnych rekomendacjach doradców rynkowych, biznesowych i technicznych, podjął decyzję o zmianie zadania inwestycyjnego budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH, poprzez dodanie instalacji do produkcji polipropylenu o wydajności projektowej 400 tys. ton rocznie. Realizacja kompleksu Polimery Police przełoży się na liczne korzyści dla Polic, Szczecina i regionu. Podczas budowy instalacji zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. osób. Wzrost zapotrzebowania na usługi powinien wyraźnie zaktywizować lokalną przedsiębiorczość i przełożyć się na wzrost zamożności mieszkańców, a także wyższe wpływy do budżetu gminy – podkreślił Marek Czyż, wiceprezes zarządu PDH Polska.
 
Aktualnie w spółce PDH Polska trwa proces związany z wyłonieniem licencjodawcy technologii do produkcji polipropylenu oraz przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz” za cenę ryczałtową. Spółka posiada już licencję na technologię Oleflex do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu. Uzyskane w sierpniu br. zezwolenie na prowadzenie przez PDH Polska S.A. działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Police) uprawnia do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku CIT w kwocie do 26,25 mln euro, co przyniesie znaczące oszczędności finansowe.

Wyświetlono: 390

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej