Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax: 2016 r. pod znakiem wyższych przychodów

02.02.2017
Polwax: 2016 r. pod znakiem wyższych przychodów

Polwax spodziewa się wyższego wyniku ze sprzedaży za 2016 r. oraz mniejszego zysku.

Producent chemiczny podał do wiadomości wstępne szacunki finansowe za miniony rok. Wynika z nich, że przychody ze sprzedaży wyniosły 294,6 mln zł i w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 5% (o 13,9 mln zł).  Natomiast zysk netto zamknął się w kwocie 20,9 mln zł i względem roku wcześniejszego był mniejszy o 12,5%, czyli 2,9 mln zł. 

W minionym roku Polwax zanotował wyższy o 2,3% ilościowy obrót swoimi wyrobami. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych wyniosła, 59,72 tys. ton, z czego 14,62 tys. ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Rok wcześniej sprzedaży wyrobów parafinowych to było 58,37 tys. ton, a na eksport trafiło 11,52 tys. ton. Łącznie w 2016 r. sprzedaż eksportowa i wewnątrzwspólnotowa wyrobów parafinowych wzrosła wartościowo o 36,9%. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem wolumenu sprzedaży o 26,9%.

Jednocześnie w 2016 r. Polwax odnotował ilościowy i wartościowy wzrost sprzedaży wyrobów w segmencie produktów dla przemysłu. Był to wzrost o ponad 10%: z 15,8 tys. ton do 17,2 tys. ton.  Produkty ze zwiększoną sprzedażą to cerezyny, komponent BS oraz wosk P4. Wartość sprzedaży w tym segmencie wyniosła 62,4 mln zł, względem 53,9 mln w 2015 r.

Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 31 mln zł, czyli o 9,5% niższy niż w 2015 r. Marża EBITDA osiągnęła wartość 10,5% (12,2% w 2015 r.). Główną przyczyną spadku marży były wyprzedzające spadki cen wyrobów gotowych w stosunku do cen surowca. Polwax jest spółką produkcyjno – handlową, z konieczności utrzymującą poziom zapasów surowca odpowiadający dwu- lub trzymiesięcznej produkcji. Zdarza się, że surowiec jest kupowany po cenie wyższej niż ta, za jaką jest dostępny w dniu sprzedaży wytworzonych produktów. Następstwem tego jest właśnie zmniejszenie marży. Dodatkowo czynnikiem wpływającym na zysk i marże jest występująca okresowo nadpodaż surowca. W ubiegłym roku firma kilkukrotnie miała do czynienia właśnie z takim zjawiskiem.

Wyświetlono: 413

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej