Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Plastyfikatory o właściwościach surfaktantów

21.03.2017
Plastyfikatory o właściwościach surfaktantów

Z inicjatywy spółki Purinova realizowany jest projekt, który ma na celu stworzenie produktu, będącego odpowiedzią na restrykcje prawne odnoszące się do rynku plastyfikatorów.

Przedmiotem prac jest doprowadzenie do otrzymania innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo - czynnych i plastyfikatorów, które mogą posiadać jednocześnie własności surfaktantów z przeznaczeniem do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jak tłumaczą przedstawiciele spółki Purinova, obecnie na rynku światowym funkcjonuje wiele typów środków powierzchniowo czynnych. Dzięki swojej hydrofilowo-hydrofobowej budowie są one wykorzystywane jako dodatek i powodują lepsze zwilżanie powierzchni ciał stałych, umożliwiając jednocześnie mieszanie się dwóch cieczy, które wcześniej się ze sobą nie mieszały.

Prace są spowodowane faktem, że aktualnie obserwujemy silne załamanie rynku plastyfikatorów opartych na bezwodniku ftalowym. Sytuacja taka ma związek z udowodnionym szkodliwym działaniem tych plastyfikatorów na zdrowie człowieka. Cechują się one bowiem właściwościami kancerogennymi oraz upośledzaniem funkcji rozrodczych człowieka. W wyniku tego kilkanaście plastyfikatorów ftalanowych znajduje się na liście kandydackiej związków wzbudzających szczególnie duże obawy. Jednocześnie jednak od lutego br. cztery związki znalazły się w załączniku REACH i podlegają procedurze udzielania zezwoleń, np. ftalan dibutylu. Poza Rozporządzeniem REACH stosowanie plastyfikatorów regulowane jest innymi aktami prawnymi, np. w kosmetykach lub zabawkach. W USA stosowanie plastyfikatorów regulowane jest z kolei przez Toxic Substances Control Act oraz United States Enviromental Protection Agency, w ramach to których osiem plastyfikatorów jest zakazanych, np. ftalan diizononylu. W przeszłości stosowanymi środkami w branży były związki oparte o nonylfenol, który jednak został wycofany z obrotu w wielu zastosowaniach. Związki te zastąpiono przez produkty zawierające układ aromatyczny, np. tereftalan dioktylu, alifatyczny pierścień Hexamoll i alifatyczne np. adypinian dimetylu.

Wyświetlono: 1965

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej