Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen podsumował 2016 r.

26.01.2017

PKN Orlen wypracował w 2016 r. rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,7 mld zł względem roku wcześniejszego. 

Płocki koncern podsumował swoje ubiegłoroczne osiągnięcia. Na plan pierwszy wysunął konsekwentną realizację kluczowych zadań inwestycyjnych. W toku są prace nad budową instalacji metatezy w Płocku oraz polietylenu w czeskim Litvinowie. Władze firmy podkreśliły ponadto znaczącą poprawę i zróżnicowanie struktury dostaw surowca na potrzeby swoich zakładów produkcyjnych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Stało się to za sprawą zawarcia pierwszego w historii długoterminowego kontraktu z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej. Zabezpieczone zostało również zapotrzebowanie na paliwo gazowe dzięki pięcioletniej umowie z PGNiG. Z kolei w ramach realizowanych projektów wydobywczych łączne zasoby gazu i ropy (2P) na koniec 2016 r. wzrosły do ok. 114 mln boe, z poziomu 97 mln boe na koniec 2015 r. Jednocześnie w ubiegłym roku o 2% poprawiono łączny wolumen sprzedaży oraz osiągnięto rekordową sprzedaż paliw na poziomie 10 mld litrów.

 – Historyczne wyniki osiągnięte w 2016 r. to niewątpliwy sukces całej firmy. Rezultaty finansowe pokazują siłę koncernu i mają w nim udział wszystkie segmenty oraz rynki. Podsumowując rok nie sposób nie wspomnieć o olbrzymim sukcesie walki z szarą strefą, która to walka w końcu przyniosła wymierne efekty i sprawiła, że konkurencja na rynku paliw stała się uczciwsza. Koncern doskonale wykorzystał tę szansę i jestem przekonany, że dalsze zmiany legislacyjne w tym zakresie, wraz z konsekwentną realizacją przyjętej niedawno strategii, będą przekładać się również na umacnianie naszej pozycji na rynku – powiedział Wojciech Jasiński, prezes zarządu PKN Orlen.
 
– W minionym roku utrzymaliśmy bardzo dobre wskaźniki finansowe, nie zapominając jednocześnie o ciągłym rozwoju. W ramach 4,1 mld zł nakładów inwestycyjnych wydanych w 2016 r., realizowaliśmy takie inwestycje, jak instalacja polietylenu w Czechach, instalacja metatezy w Płocku, czy przejęcie części czeskich aktywów OMV w segmencie detalicznym. Dzięki konsekwencji w działaniach prorozwojowych nasza pozycja konkurencyjna stale się umacnia i jesteśmy świetnie przygotowani na wyzwania przyszłości – dodał Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. Finansowych.

 

Wyświetlono: 281

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej