Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen: perspektywy dla rafinerii

15.02.2017

Władze PKN Orlen przyznają, że rafinerie należące do Grupy mają wprawdzie silnie rozbudowany segment Downstream oraz są położone na wciąż rosnących rynkach, jednak trudno im będzie konkurować z rafineriami, za którymi stoi zintegrowany pionowo upstream.

W ocenie przedstawicieli płockiego koncernu, w zaistniałym przypadku redukcji marży rafineryjnej z powodu wzrostu cen ropy towarzyszy wzrost marży usptream, gdyż rośnie różnica pomiędzy rynkową ceną ropy, a własnymi kosztami jej wydobycia. Rezultat netto zależy od tego, jaką część zużywanej ropy stanowi własny upstream.

Warto zwrócić przy tym uwagę na podwójną korzyść, jaką daje wydłużenie łańcucha wartości w kierunku upstreamu: odporność nowego układu na wahania cen ropy naftowej oraz przejęcie marży wydobywczej (różnicy pomiędzy rynkową ceną ropy naftowej a lokalnym kosztem jej wydobycia). Warunkiem osiągnięcia tej drugiej korzyści jest know- how związane nie tylko z wydobyciem ropy, ale i pozyskaniem aktywów odpowiedniej jakości. W tym kontekście, w ocenie przedstawicieli Orlenu, należy podkreślić, że rolę analogiczną do upstreamu związanego z ropą naftową mogą także pełnić takie aktywa, których cena zmienia się w sposób skorelowany z ceną ropy naftowej lub też jest zupełnie niezależna od ceny ropy naftowej. W grę wchodzą surowce, nie tylko energetyczne, ale także nowe technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, które mogą znaleźć zastosowanie w transporcie.

Pierwszy kierunek poszukiwania rozwiązań ma znaczenie, gdy obok scenariusza planistycznego przypisuje się dużą wagę scenariuszowi konfrontacji, w którym Orlen narażony będzie na ryzyko utraty marż z powodu częstych i głębokich zmian cen ropy naftowej. O drugim kierunku warto myśleć w kontekście scenariusza współpracy międzynarodowej i stopniowego eliminowania ropy z transportu.

Wyświetlono: 353

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej