Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

PKN Orlen może być narażony na zakłócenia w infrastrukturze logistycznej

12.09.2017

PKN Orlen przyznaje, że możliwe spory z Rosją mogą prowadzić do zakłóceń w infrastrukturze logistycznej.

W ocenie przedstawicieli płockiego koncernu, spory pomiędzy Rosją a krajami tranzytowymi mogą wywołać tymczasową niepewność co do podaży ropy naftowej. Grupa Orlen nie kontroluje tych dróg zaopatrzenia ani ich kosztów, więc ewentualna niesprzyjająca sytuacja może rodzić dodatkowe ryzyko.
 
W zakresie logistyki produktowej Grupa Orlen jest w dużej mierze uzależniona od lokalnych i państwowych monopolistów, takich jak w Polsce firma PERN i należąca do niej spółka OLPP, a w Czechach ČEPRO. Z kolei na Litwie logistyka produktowa rafinerii w Możejkach jest uzależniona od jedynego dostawcy usługi przewozu koleją, którą jest spółka AB Lietuvos Geležinkeliai.

- Zmiany taryf narodowych monopolistów mają bezpośredni wpływ na koszty logistyki produktowej Grupy Orlen. W odniesieniu do rurociągów paliwowych Grupa Orlen w większości przypadków wykorzystuje infrastrukturę należącą do osób trzecich i przez nie eksploatowaną. Brak właściwego utrzymania, awarie i wycieki lub postępowania sądowe bądź inne czynności powodujące ograniczenie dostępu Grupy ORLEN do tych instalacji mogłyby zmusić Grupę ORLEN do korzystania z droższych alternatywnych tras eksportowych, w tym transportu morskiego i kolejowego, a w konsekwencji generować dodatkowe koszty oraz przyczyniać się do pogorszenia jakości dostarczanych produktów, co mogłoby z kolei wpłynąć na obniżenie marży i w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Orlen i na jej sytuację finansową – przekonują władze płockiego koncernu.
 

Wyświetlono: 386

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej