Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

PKN Orlen inwestuje w ekotechnologię

06.10.2017

PKN Orlen zainwestuje ok. 8 mln zł w nowoczesny system monitorowania i kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych w swoim zakładzie produkcyjnym w Płocku. Zadanie to umożliwi zaawansowany technologicznie program LDAR służący do kompleksowej analizy i kontroli przebiegu produkcji oraz magazynowania i przesyłu produktów naftowych. Technologia zapewni także pomiar emisji niezorganizowanej występującej pod postacią lotnych związków organicznych. 

Po blisko dwóch latach prac projektowych, w tym szczegółowych analizach i doborze optymalnego rozwiązania, płocki koncern rozpoczyna wdrożenie technologii LDAR, która zostanie zastosowana w całym obszarze rafineryjnym, a w kolejnym etapie obejmie także obszar petrochemiczny. Program Leak Detection And Repair (wykryj nieszczelność i napraw) został opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA). Obecnie spółka podpisała umowę o współpracy dotyczącej realizacji projektu przez konsorcjum stworzone przez Orlen Eko i Orlen Serwis. 
 
Wdrożenie systemu LDAR i wprowadzenie monitoringu emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych (LZO), które występują w wielu branżach przemysłowych, a zwłaszcza w sektorach rafinacji ropy pod postacią  par i gazów, wpisuje się w prawodawstwo Komisji Europejskiej. Przepisy te dotyczą zastosowania przez firmy najlepszych dostępnych technik BAT w przemyśle. Nadrzędnym celem tych wytycznych, poza określaniem wielkości emisji, jest zapobieganie ich powstawaniu, co z kolei pozytywnie wpływa na podniesienie komfortu pracowników i operatorów, zwiększenie bezpieczeństwa procesowego, zmniejszenie oddziaływania na lokalne środowisko, a także ograniczanie potencjalnych strat. 
 
Realizacja funkcjonowania systemu LDAR obejmie kilka głównych etapów, które będą sukcesywnie wprowadzane na poszczególnych instalacjach zakładu w Płocku. Będzie to m.in. identyfikacja elementów, zdefiniowanie wycieku, monitorowanie elementów jako potencjalnych źródeł emisji niezorganizowanej, naprawa, a także rejestracja danych. 
 
Program LDAR obejmie swoim zasięgiem w czwartym kwartale przyszłego roku wszystkie z ponad 30 instalacji refineryjnych w Płocku, jak destylację ropy naftowej, komponowanie benzyn silnikowych oraz olejów, hydroodsiarczanie olejów i gudronu, hydrokraking, wydział asfaltowy i olejowy, wytwórnię i odzysk wodoru, instalacje Clausów służące do odsiarczania gazów, utylizację gazów oraz terminal samochodowy i kolejowy do dystrybucji paliw. Docelowo planowane jest sukcesywne rozszerzenie programu na cały zakład produkcyjny. 
 
Jak przypominają przedstawiciele PKN Orlen, najlepsze dostępne techniki BAT to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. Wykorzystuje się je jako podstawę ustalania granicznych wielkości emisyjnych, w celu eliminowania emisji lub – jeżeli nie jest to praktycznie możliwe – ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość dla większych zakładów przemysłowych w UE. Nie jest natomiast konieczne, aby określony był rodzaj urządzenia lub też konkretna technologia. Nadrzędnym celem BAT jest zaproponowanie takich limitów emisyjnych, które będą odzwierciedlać właściwe proporcje pomiędzy korzyściami i kosztami. Wielkości limitów emisyjnych dotyczą tych emisji, które są istotne z punktu widzenia specyfiki działalności danego zakładu. 
 
Obecnie PKN ORLEN stosuje wymagane prawem monitorowanie emisji niezorganizowanej LZO obejmujące najlepsze techniki takie, jak m.in. metoda próbkowania wycieku „sniffing" (np. z wykorzystaniem ręcznych detektorów) w połączeniu z obliczeniami emisji na podstawie uzyskanych wyników i krzywych korelacji oraz metody optycznego obrazowania gazów tj. Optical Gas Imaging. Szybkie podejmowanie działań naprawczych w sytuacjach wykrycia usterek umożliwia spółce także regularny monitoring prowadzony przez pracowników na instalacji produkcyjnych. Instalacje wyposażone są także w czujniki sygnalizujące stężenia LZO w powietrzu, zapobiegające powstaniu atmosfery wybuchowej.

Tagi


PKN Orlen
Wyświetlono: 266

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej