Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

PCC Rokita zawiązuje współpracę z Petronas w celu inwestycji w Azji

10.02.2017
PCC Rokita zawiązuje współpracę z Petronas w celu inwestycji w Azji

Spółka Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol, podpisała ramowe porozumienie z malezyjskim koncernem Petronas na realizację wspólnej inwestycji w Azji.

Zawarte porozumienie dotyczy rozpoczęcia przygotowań w ramach inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji. Ponadto porozumienie przewiduje wspólne prowadzenie działalności w oparciu o tę inwestycję. Strony zobowiązały się do współpracy w celu realizacji projektu przy założeniu, że działania operacyjne zmierzające do jego wdrożenia będą prowadzone przez Elpis. W szczególności będą to aktywności związane z pozyskaniem finansowania, uzyskaniem wymaganych zgód stosownych organów i instytucji, zapewnieniem niezbędnego majątku i zarządzaniem nim oraz zabezpieczeniem dostaw surowców i usług. Strony ustaliły, iż Petronas będzie jedynie wspierać Elpis w podejmowanych czynnościach.

Równolegle z podpisaniem porozumienia Elpis zawarł z Petronas Chemicals Marketing Labuan (spółka należąca do Petronas) kluczową dla realizacji projektu umowę regulującą warunki dostaw tlenku etylenu, będącego głównym surowcem do produkcji oksyalkilatów. Rozpoczęcie wykonywania tej umowy jest uzależnione od uruchomienia produkcji oksyalkilatów. Umowa może zostać przeniesiona na inny, zależny od Elpis podmiot.

Dodatkowo obydwa podmioty postanowiły, że Elpis utworzy spółkę celową z siedzibą w Malezji, która skupi się na realizacji projektu. Zapisały także, iż Petronas ma prawo nabyć łącznie do 50% udziałów spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów.

Porozumienie między spółką zależną PCC Rokita i PCC Exol oraz Petronas może zostać wypowiedziane m.in. w przypadku, gdy w terminie 40 miesięcy od jego podpisania nie nastąpi zakończenie fazy projektowania instalacji do produkcji oksyalkilatów lub w terminie 24 miesięcy od zakończenia fazy projektowania nie nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą instalacji i rozpoczęcie budowy instalacji. 

Oksyalkilaty używane w procesie produkcji środków czystości i środków kosmetycznych.

Wyświetlono: 1055

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej