Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

PCC Exol: wyniki pod wpływem wzrostu cen surowców

18.05.2017

Początek 2017 r. był dla Grupy PCC Exol dość trudnym okresem z uwagi na rosnące ceny surowców wykorzystywanych przez spółkę.

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa PCC Exol osiągnęła zysk netto na poziomie 3,4 mln zł, który był o 1,8 mln zł niższy od zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Należy jednak podkreślić, że w pierwszym kwartale 2016 r. Grupa wygenerowała historycznie jedne z najwyższych wyników, ustanawiając jednocześnie bardzo wysoką bazę porównawczą na cały ten rok. Jednocześnie Grupa PCC Exol zrealizowała w pierwszym kwartale tego roku przychody ze sprzedaży na poziomie 173 mln zł (wzrost o 30,1%) oraz marżę na sprzedaży na poziomie 23 mln zł, czyli porównywalnym do pierwszego kwartału roku poprzedniego.

Główny wpływ na niższy wynik netto w odniesieniu do 1Q/2016 miała trudniejsza sytuacja na rynku kluczowych surowców. Z jednej strony, w pierwszym kwartale br., nadal wzrastały, rosnące już od połowy 2016 r., notowania surowego oleju z ziaren palmowych oraz powiązane z nimi ceny alkoholi. Z drugiej strony, silna konkurencja na rynku spowodowała, że ceny sprzedawanych produktów nie podążały za wzrostem cen surowców. Po prostu firma z Brzegu Dolnego nie mogła przełożyć wzrostów cen surowców na wyższe ceny dla swoich odbiorców.

W efekcie tego w branży surfaktantów w krótkim okresie może występować opóźnienie pomiędzy wzrostem cen surowców a jego przełożeniem na ceny sprzedaży do klientów, szczególnie w przypadku produktów masowych. Ich udział w strukturze sprzedaży Grupy PCC Exol jest nadal istotny, w związku z tym nawet niewielka zmiana marży w tej grupie produktów bezpośrednio przekłada się na poziom marży na całej działalności.

Szczęśliwie aktualnie następuje już pewna stabilizacja cen rynkowych oraz stopniowe poprawianie się sytuacji na rynku surowców, co w dłuższej perspektywie powinno mieć również wpływ na wyniki finansowe Grupy.

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach wzrosły w PCC Exol o 37,6%. Było to związane przede wszystkim z wyższym poziomem cen produktów masowych, który był następstwem trendu wzrostowego na rynku surowców. W przypadku produktów masowych, które stanowią większość w grupie surfaktantów do zastosowań w kosmetykach i detergentach, poziom cen jest bardzo silnie skorelowany z cenami surowców.

PCC Exol konsekwentnie rozwija produkty specjalistyczne, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych, zarówno ilościowo, jak i wartościowo. Przychody ze sprzedaży tej grupy produktów wzrosły wartościowo o 20,9% względem 1Q/2016.

PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów w Polsce i zarazem jednym z kluczowych graczy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyświetlono: 456

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej