Wiadomości - Przemysł detergentowy z kraju

PCC Exol rozwija sprzedaż surfaktantów przemysłowych

27.01.2017

Spółka PCC Exol konsekwentnie zwiększa sprzedaż produkowanych przez siebie surfaktantów do zastosowań przemysłowych.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. (dane za cały rok będą znane za kilka tygodni) spółka wypracowała sprzedaż w obszarze surfaktantów do zastosowań przemysłowych na poziomie 160,9 mln zł. Rok wcześniej, w tym analogicznym przedziale czasowych, było to 144,9 mln zł, a w 2014 r. – 136 mln zł. Przywołane produkty odpowiadają za 47% przychodów uzyskiwanych przez PCC  Exol. Firma zajmuje dominującą pozycję w zakresie produkcji środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce. Jest też ich wiodącym producentem w Europie Środkowo - Wschodniej. Dzięki surfaktantom możliwe jest spienianie, zwilżanie czy też wspomaganie usuwania zanieczyszczeń, np. z tkanin. Surfaktanty pomagają też łączyć i uzyskiwać stabilne mieszaniny różnych substancji chemicznych, których bez ich użycia nie dałoby się połączyć (np. olej z wodą).

Na asortyment oferowany przez spółkę składają się m.in. produkty dla włókiennictwa, profesjonalne produkty myjące i czyszczące, a także dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, czy dodatki do agrochemikaliów. Surfaktanty do zastosowań przemysłowych stosuje się też w branży budowlanej, np. jako dodatki chemiczne wykorzystywane w produkcji betonu. Swoje zastosowanie znajdują one ponadto jako dodatki w produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów i klejów, czy też jako główne składniki środków gaśniczych. Dodatkowo używane są w procesie wydobycia i produkcji ropy naftowej, jak i w branży spożywczej, np. jako środki odpieniające przy produkcji cukru.

W ostatnim czasie firma PCC Exol skupiła się na rozwoju nowej grupy etoksylowanych alkoholi syntetycznych, które mają zastosowanie w formulacjach przemysłowych przeznaczonych m.in. do branży tekstylnej czy do obróbki metalu. Dodatkowo prowadzono są prace nad estrami fosforowymi. Jest to nowa grupa produktów specjalistycznych przeznaczona na rynek obsługiwany przez amerykańską spółkę zależną PCC Chemax. Produkty te znajdują zastosowanie głównie jako składnik cieczy obróbczych w procesach obróbki metalu, ale również w produkcji agrochemikaliów.

Jak przyznaje PCC Exol, najnowsze trendy rynkowe i postęp w rozwoju związków powierzchniowo czynnych wymagają wdrażania nowych wyrobów, w tym surfaktantów o obniżonej pienności lub substancji antypiennych. Oczekiwania te spełniają dwie rozwijane przez PCC Exol grupy nowoczesnych surfaktantów: kopolimery blokowe i alkoksylowane alkohole.

Produkty te dzięki obniżonej pienności potrafią wykazywać bardzo wysoką skuteczność czyszczącą przy jednoczesnym minimalnym pienieniu. Taka właściwość surfaktantów jest wymagana w wielu procesach obróbki przemysłowej. Przykładem jest mycie wysokociśnieniowe lub mycie w cyrkulujących układach zamkniętych tzw. CIP (Clean in Place). Te nowoczesne surfaktanty dzięki swoim doskonałym właściwościom antypiennym znajdują zastosowanie w nowych aplikacjach i branżach, takich jak np. przemysł tekstylny, spożywczy (produkcja skrobi, cukru), produkcja i obróbka papieru, a także detergenty np. do zmywarek, czy mycie i czyszczenie przemysłowe.

Wyświetlono: 927

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej