Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Opakowania z tworzyw sztucznych – czy to najlepszy wybór?

30.03.2017
Autor: Kazimierz Borkowski, PlasticsEurope Polska
Opakowania z tworzyw sztucznych – czy to najlepszy wybór?

Odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: tak, najlepszy i to zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

Wbrew popularnym twierdzeniom, opakowania z tworzyw sztucznych w znacznie większym stopniu chronią środowisko naturalne niż mu szkodzą, a stosowanie odpowiednio zaprojektowanych, nowoczesnych opakowań z tworzyw sztucznych, szczególnie do pakowania żywności, przynosi dużo większe korzyści niż zastosowanie opakowań z materiałów alternatywnych.

Im więcej opakowań zużywamy, tym mniejsze są straty żywności, a reguła: „więcej (opakowań) oznacza mniej (mniejsze obciążenie środowiska) odnosi się do wszystkich etapów łańcucha wartości produkcji i konsumpcji żywności: od wytwarzania żywności, poprzez jej przetwórstwo (włączając wszystkie pośrednie etapy transportu i magazynowania) aż po handel detaliczny oraz po indywidualnego konsumenta, który może wybierać żywność w opakowaniach dostosowanych do swojego gospodarstwa domowego.

Nowoczesne opakowania jako realizacja strategii zasobooszczędnej Europy

Ambicją Unii Europejskiej jest budowanie trwałego wzrostu gospodarczego w powiązaniu z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i zasobów naturalnych (Strategia Europa 2020). Tak zdefiniowany zrównoważony rozwój UE jest wyrażony w wielu dokumentach strategicznych Unii, m.in. w kolejno ogłaszanych programach działań w zakresie środowiska naturalnego (Environmental Action Programs, EAP). Najnowszy z nich, ogłoszony w 2013 roku Siódmy Program (7th EAP), określa cele priorytetowe, wśród których ważne miejsce zajmuje przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Oszczędne gospodarowanie zasobami to ważny element gospodarczej polityki unijnej. „Zasobooszczędna” gospodarka to taka, która najbardziej efektywnie wykorzystuje zasoby, np. zmniejsza zasobochłonność produkcji wyrobów, a także stosuje rozwiązania przyczyniające się do zmniejszania strat tych zasobów, np. żywności. Produkcja żywności to jedna z najbardziej zasobochłonnych dziedzin gospodarki, zatem zmniejszanie strat już wyprodukowanej żywności to składnik racjonalizowania produkcji żywności, co pociąga za sobą ochronę naturalnych zasobów (wody i źródeł energii).

Jak duże znaczenia ma to dla zachowania zasobów naturalnych wskazują dane Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), z których wynika, że do produkcji dziennej porcji żywności dla jednego człowieka trzeba zużyć 3 tys. l wody, a najbardziej wymagająca pod tym względem produkcja wołowiny wymaga nawet 15 tys. l wody na 1 kg mięsa i 28 MJ energii na 1 kg tuszy wołowe. Do ochrony tych produktów warto zatem mieć takie opakowania, które obciążają środowisko w jak najmniejszym stopniu, a wtedy sumaryczna korzyść dla środowiska jest ewidentna. Do tego typu opakowań należą właśnie opakowania z tworzyw sztucznych.

Jako przykład można podać porównanie obciążeń dla środowiska dla różnych opakowań 400 g chałki drożdżowej. Zamiana tradycyjnego opakowania papierowego na opakowanie z folii polipropylenowej skutkuje zmniejszeniem strat pieczywa z 11% na 0,8%, co stanowi wymierną korzyść dla środowiska.

Zachowanie możliwie najlepszej jakości i świeżości produktu to najważniejsza funkcja opakowania żywności i napojów. Jednocześnie wyzwaniem dla gospodarki jest zapewnienie żywności dla szybko rosnącej liczby ludności; wg UNEP i FAO znacząca część przyrostu produkcji żywności potrzebnej do wykarmienia ludności w 2050 r. musi pochodzić ze zmniejszenia strat i marnowania żywności, do czego w dużej części przyczynią się nowoczesne opakowania.

Czy jednak pozytywny wkład nowoczesnych opakowań w bezpieczeństwo żywności i redukcję strat żywności nie jest niwelowany przez negatywny wpływ opakowań na środowisko (więcej opakowań to więcej odpadów do zagospodarowania, opakowania wielomateriałowe są trudniejsze w recyklingu itp.)? Czy może jednak dawne, a obecnie znowu modne podejście (mniej opakowań, ale zakupy większych ilości żywności, zakupy do własnych opakowań itp.), może przynieść więcej korzyści dla konsumenta i środowiska? Aby to ocenić, należy odpowiedzieć na pytanie: Czy stosowanie nowoczesnych opakowań z tworzyw sztucznych i ich sumaryczny wpływ na środowisko i ochronę zasobów jest pozytywny?

Wyświetlono: 2045

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej