Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Nowy rekord programu VinylPlus

09.10.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Nowy rekord programu VinylPlus

Wolumen poddanego w 2016 r. recyklingowi polichlorku winylu, w ramach działalności branżowej inicjatywy VinylPlus, wyniósł 568,69 tys. ton.

Dobrowolna inicjatywa VinylPlus zrzesza firmy przetwarzające tworzywo PCW. Jej założenia obejmują promocję i wsparcie przez przedsiębiorców zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie działań dotyczących podnoszenia poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w Europie. W 2010 r. zakończył się program Vinyl 2010, w ramach którego firmy z branży przetwórstwa PCW dobrowolnie zobowiązały się przez 10 lat stosować ustalone zasady w zakresie wykorzystania polichlorku winylu. Projekt uznano za wielki sukces i przykład samoregulacji wewnątrzbranżowej, wprowadzającej prośrodowiskowe rozwiązania. W jego ramach przez 10 lat zebrano 250 tys. ton odpadów z PCW, które następnie poddano procesowi recyklingu. Przed rozpoczęciem tej inicjatywy omawiane tworzywo bardzo często trafiało na wysypiska śmieci i było marnowane. Zakończenie projektu Vinyl 2010 dało asumpt branży do rozwoju programu VinylPlus. Jest on realizowany przez większość czołowych firm z sektora PCW ze wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii.

Podstawowe zadania stojące przez sygnatariuszami porozumienia to wzrost ilości poddawanego recyklingowi materiału PCW, rozwijanie innowacyjnych technik recyklingu, uświadamianie przedsiębiorstw o poziomie emisji węglowodorów chlorowanych, gwarancja zrównoważonego stosowania dodatków oraz podnoszenie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i surowców przy produkcji polichlorku winylu. 

Konkretne założenia programu Vinyl Plus to zbieranie do 2020 r. 800 tys. ton odpadów PVC rocznie, z czego 100 tys. ton ma być przerabiane nowoczesnymi metodami recyklingu. Tej pierwszej granicy ani razu nie dało się jeszcze osiągnąć.

Począwszy od 2000 r. recyklingowi poddano już ok. 3,5 mln ton PCW. Największe ilości tworzywa pochodziły z takich produktów, jak profile okienne, kable, a także rury i kształtki.

- Fakt, iż udało nam się w minionym roku poddać recyklingowi blisko 600 tys. ton tworzywa używanego w różnych przemysłowych aplikacjach jest dowodem, iż możemy zawracać z wysypisk śmieci znaczne ilości odpadów z PWC, co w dalszej kolejności przyczynia się do efektywnego gospodarowania zasobami – powiedziała Brigitte Dero, dyrektor zarządzająca programu VinylPlus.

W 2015 r. do recyklingu trafiło ok. 520 tys. ton PCW, w 2014 r. – minimalnie mniej niż 500 tys. ton, a w 2013 r. – ok. 450 tys. ton. Ubiegłoroczny wynik był zatem rekordowy, jeśli chodzi o recykling europejskiego polichlorku winylu.

Wyświetlono: 601

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej