Artykuły - Przemysł chemiczny

Nowości programu INNOCHEM

13.04.2017
Nowości programu INNOCHEM

Prezentujemy, nad czym dokładnie w ramach Programu INNOCHEM pracują polskie firmy chemiczne.

Program INNOCHEM ma za zadanie podnieść zdolność polskich przedsiębiorstw chemicznych do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawić ich pozycję konkurencyjną na światowym rynku chemicznym. Wyłonionych zostało ponad 20 projektów do dofinansowania na łączną kwotę 99,58 mln zł. Prace nad innowacjami już się rozpoczęły. Inicjatorem Programu INNOCHEM jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a Program jest prowadzony przez NCBR

Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów - Synthos, Photo HiTech (3,741 mln zł dofinansowania)

W wyniku projektu opracowane zostaną fotoinicjatory nowej generacji. Fotoinicjatory są związkami chemicznymi, które pod wpływem ekspozycji na światło UV ulegają rozpadowi, pełniąc rolę czynnika aktywnego, determinującego przebieg fotopolimeryzacji. Wchodzą w skład baz dla mieszanek dodawanych do farb, lakierów i klejów, których to wytwórcy stanowią głównych odbiorców produktu. Są ponadto fotoinicjatory wykorzystywane w procesach wytwórczych powłok i tworzyw sztucznych.

Przewagą powstałych fotoinicjatorów, w porównaniu do tych obecnie dostępnych, ma być dużo wyższy współczynnik absorpcji światła, przesunięty w kierunku długofalowego UV (UV-A), dzięki czemu ich charakterystyka będzie dopasowana do emisji źródeł światła stosowanych w przemyśle. Drugą kluczową cechą nowego produktu ma być lepsza rozpuszczalność, umożliwiająca przyspieszenie procesu polimeryzacji.

Badania przemysłowe prowadzone w ramach projektu składają się z czterech etapów i zakończą się poznaniem właściwości aplikacyjnych opracowanych układów przeznaczonych do systemów fotoinicjujących. Prace rozwojowe będą realizowane w ramach jednego etapu, który ma polegać na transferze opracowanej technologii ze skali laboratoryjnej na skalę półtechniczną. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi poprzez udzielenie licencji jednej ze spółek na produkcję fotoinicjatorów nowej generacji.

Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej - Chemical Advisory & Trade (7,671 mln zł)

Prace B+R ukierunkowane są na uzyskanie dwóch innowacyjnych produktów dla branży kolejowej opartych na niestosowanych obecnie mieszaninach substancji chemicznych, których połączenie skutkować będzie lepszymi, innowacyjnymi cechami funkcjonalnymi niż płyny konkurencji, czyli głównie firmy Clariant. Jednym z podstawowych celów projektu jest wykorzystanie gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw. Kluczowe wyzwanie to osiągnięcie nowych cech, parametrów i funkcjonalności poprzez właściwe dobranie (receptura) i opracowanie unikalnego sposobu połączenia (technologia) proekologicznych substancji chemicznych dla uzyskania innowacyjnych produktów: płynu do odladzania lokomotyw i składów kolejowych oraz płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych.

Dostępne aktualnie w branży produkty są najczęściej przełożeniem płynów stosowanych w lotnictwie i nie są dostosowane do bezpiecznego (brak zabezpieczeń przed korozją) stosowania ich w infrastrukturze kolejowej.

Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców, odpowiadającego specyfice branży kolejowej oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych już w systemie REACH, co ogranicza czas i ryzyko uzyskiwania pozwoleń. W ocenie firmy, unikalne cechy tworzonego przez nią produktu to odporność na spływanie wraz z wodą; długi czas działania preparatu; kilkukrotnie niższa cena niż produktów obecnie istniejących; wysoka ochrona przed korozją elementów, na które nakładany jest płyn, a także jego niskie obciążenie dla środowiska i duża podatność na biodegradację.

Opracowanie przez CIECH R&D sp. z o.o. we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (podwykonawca) innowacyjnej w skali świata technologii karbonizacji solanki amoniakalnej umożliwiającej zwiększenie wydajności sodowej procesu produkcji sody kalcynowanej - CIECH R&D (2,594 mln zł)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które mają na celu opracowanie technologii karbonizacji solanki amoniakalnej, będącej innowacją procesową w skali świata. Wysoka innowacyjność nowej metody polega na wyprodukowaniu solanki amoniakalnej o zwiększonej zawartości amoniaku w oddzielnym absorberze, wprowadzeniu jej do określonej strefy kolumny karbonizacyjnej i ustaleniu nowego reżimu procesowego kolumny. Partnerzy przekonują, że ich projekt wpisuje się w działania na rzecz nowoczesnych technologii pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów. Planowane prace badawczo – rozwojowe zostaną przeprowadzone w ramach dwóch etapów i przyniosą technologię o charakterystyce niedostępnej dla konkurencji, tj. m.in. zwiększoną wydajność sodową do 2%, zmniejszoną emisję CO2 o 2%, mniejszą ilość ścieków o 1,26%. Prace te pozwolą również uzyskać sodę o niskiej zawartości chlorków (0,1%). Będzie to pierwsza na świecie metoda wytwarzania sody kalcynowanej o tak znacznym poziomie zaawansowania technologicznego. Wdrożenie wyników prac B+R nastąpi w ciągu trzech lat od zakończenia projektu.

Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków - Kreisel Technika Budowlana (2,539 mln zł)

Projekt polega na opracowaniu technologii wytwarzania warstw funkcyjnych zawierających nanomateriały. Celem jest poprawa właściwości barierowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego. Przygotowanych do wdrożenia zostanie pięć produktów: trzy tynki, farba oraz membrana. W wyniku prac powstanie systemowa, spójna, przetestowana, uniwersalna całość do zaimplementowania, która poprawi właściwości budynków.

W ocenie firmy Kreisel, ma być to rozwiązanie tanie, ekologiczne, trwałe, energo- i materiałooszczędne, a jednocześnie aktywnie termoregulujące i zapewniające odpowiedni mikroklimat. Ponadto ma umożliwić inteligentną gospodarkę wilgocią i nadawać się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak również do ochrony przed grzybami, pleśniami, bakteriami oraz być odporne na szorowanie. Obiecywane jest dodatkowo uzyskanie szybkich w montażu uniwersalnych izolacji, bez rozpuszczalników, niepalnych, bezspoinowych i odpornych na ekstremalne warunki fizykochemiczne. Wszystkie te cechy mają być osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu polimerowych mikrokapsułek ze specjalną mieszaniną wosków, wykorzystujących zjawisko przemiany fazowej, a także dzięki zastosowaniu materiałów o dużej powierzchni właściwej, mechanicznie nieuszkadzalnych kulek szklanych porowatych, nanomateriałów polimerowych o dużej elastyczności i odporności na szorowanie, materiału polimerowego odpornego na działanie czynników środowiskowych i mechanicznych. Ma się nadawać do zastosowania jako izolacja, bez rozpuszczalników, o właściwościach niepalnych i jednolitej strukturze, o elastyczności powyżej 800% i 100% pamięci kształtu, z dodatkiem nanomateriałów.

Wyświetlono: 1052

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej