Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Nowa strategia IKS Solino

30.01.2017

Rada Nadzorcza Inowrocławskich Kopalń Soli Solino zatwierdziła strategię rozwoju na lata 2017-2021. Zakłada ona dalsze magazynowanie paliw, handel solanką i konfekcjonowanie soli.

Nowa strategia jest efektem dwuletniej pracy zespołu ds. gospodarczych, powołanego na mocy Porozumienia z Organizacjami Związkowymi zawartego w styczniu 2015 r. Przewiduje kontynuację programu inwestycyjnego, mającego na celu zwiększenie operacyjności oddanego do eksploatacji w 2002 r. Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw i dostosowanie go do wymogów znowelizowanej Ustawy o zapasach obowiązkowych. Znowelizowane w połowie 2014 r. przepisy wprowadzają normy dotyczące wydajności wytłaczania zapasów interwencyjnych paliw silnikowych i ropy naftowej z bezzbiornikowych magazynów podziemnych. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu w Solino infrastruktura Magazynu będzie spełniać ustawowe wymagania techniczne.

Strategia zakłada także utrzymanie pozycji lidera w zakresie handlu solanką w Polsce oraz utrzymanie ciągłości frontu solankowego w celu realizacji zobowiązań sprzedażowych względem głównych odbiorców. Aktualnie spółka wydobywa rocznie ok. 9 mln m3 solanki i utrzymanie tego poziomu wymaga wielomilionowych inwestycji polegających na odwiercaniu nowych otworów i uruchamianiu nowych pól eksploatacyjnych w należących do niej kopalniach w Górze i Mogilnie.

Dokument odnosi się również do rozwoju działalności solnej prowadzonej na Wydziale Konfekcjonowania Soli. Spółka zamierza konsekwentnie zwiększać swój udziału w rynku sprzedaży soli. Zakładane w strategii działania przewidują rozszerzenie działalności, modernizację parku maszynowego oraz poprawę efektywności produkcji i zyskowności sprzedaży soli i wyrobów solnych.

IKS Solino to spółka z Grupy Orlen. Koncentruje się na podziemnym magazynowaniu ropy i paliw, wydobyciu solanki oraz konfekcjonowaniu soli. Spółka jest największym producentem solanki w kraju. Solanka wydobywana jest w dwóch kopalniach zlokalizowanych w miejscowościach Góra i Mogilno. Eksploatacja prowadzona jest z powierzchni tzw. metodą otworową, która polega na wprowadzeniu w złoże kolumn rur, a następnie wtłaczaniu wody do jednej z kolumn, co powoduje wypływanie solanki z drugiej kolumny. Następnie solanka przesyłana jest rurociągami do największych w Polsce zakładów branży sodowej i chemicznej. Firma jest też właścicielem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze koło Inowrocławia. To jedyny tego typu obiekt w Polsce, a taka formuła magazynowania paliw i ropy naftowej uznawana jest za najbezpieczniejszą i najbardziej ekologiczną.

Wyświetlono: 544

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej