Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Niełatwe półrocze za spółką Polwax

08.09.2017

Zarząd spółki Polwax, lidera polskiego rynku parafinowego nie ukrywa, że za firmą trudne pierwsze półrocze.

W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. przychody Polwax-u ze sprzedaży wyniosły 110,34 mln zł i były niższe o 5,5% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 6,55 mln zł i zmniejszył się o 1,12 mln zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r. Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 11,03 mln zł, co oznacza spadek o 7,9%. To, co na pewno cieszy władze firmy, to fakt, iż udało jej się o 11,5% zwiększyć sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu - do poziomu 9,5 tys. ton. W efekcie tych działań ten właśnie segment produkcji stanowi już ponad jedną czwartą udziału w przychodach spółki.

- Przekraczamy kolejną historyczną granicę, a przypomnę, że docelowo udział odbiorców przemysłowych zaplanowaliśmy na poziomie minimum 50% i ten pułap jest w zasięgu naszych możliwości. Zdecydowanie przyczyni się to do zmniejszenia wpływu produktów sezonowych związanych z branżą produkcji zniczy oraz zwiększenia marż uzyskiwanych ze sprzedaży naszych produktów – ocenia Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki.

W ocenie władz przedsiębiorstwa, na jego bieżącą działalność w pierwszych dwóch kwartałach tego roku wpływ miała utrzymująca się nadpodaż surowców parafinowych importowanych ze Wschodu, m.in. z rafinerii rosyjskich, jak również zapowiedź importu gotowych parafin z Chin, co wywarło presje na spadki cen wyrobów gotowych.

– Są takie miejsca na rynku, gdzie nadal mało kto przejmuje się jakością i wybiera produkty „po taniości”. Nie chcemy i nie będziemy konkurować za wszelką cenę kosztem i jakością. Kluczem do uzyskania dodatkowych przychodów jest poszukiwanie nowych rynków zbytu i oferowanie coraz bardziej zaawansowanych wyrobów – podkreśla prezes Tomczyk.

W pierwszym półroczu Polwax osiągnął znaczący wzrost sprzedaży eksportowej. Liderami sprzedaży na rynki zagraniczne były produkty z grup „środki ochrony antykorozyjnej” (wzrost o 44% względem pierwszego półrocza 2016 r.), oraz „pozostałe wyroby do przemysłu” (wzrost o 17%).

Łączna wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła 29 889 ton, z czego 8 288 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2016 r. wyniosła 29 458 ton, z czego 6 768 ton stanowiła sprzedaż eksportowa.

- W przyszłości istotny wpływ na osiągane przez Polwax wyniki będzie miał oczywiście rynek zniczowy, który jest bardzo mocno uzależniony od sprzedaży realizowanej na przełomie października i listopada oraz zapotrzebowanie rynku europejskiego na produkty przeznaczone dla głównych grup przemysłowych. Z uwagą obserwujemy poziom podaży gotowych parafin importowanych na rynek europejski z Chin, który to ma wpływ zarówno na cenę surowców, jak i produktów gotowych oraz kursy walutowe. Tutaj niebezpieczne są dla nas znaczące zmiany parytetu euro - dolar w odniesieniu do złotówki. Musimy jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne i skalę naszej inwestycji w zakresie projektu Future, to zarówno ten rok, jak i 2018 r. będą bardzo trudne. Ta świadomość to jednocześnie wyzwanie, by minimalizując zagrożenia, szukać nowych szans rynkowych – podsumowuje Dominik Tomczyk, prezes spółki Polwax.

Wyświetlono: 319

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej