Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Lanxess wraca na właściwe tory

11.08.2015

Lanxess, będący największym na świecie producentem kauczuków i jednocześnie wytwórcą tworzyw sztucznych, konsekwentnie realizuje plan naprawczy. Jego wdrożenie było konieczne w związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazł się koncern kilkanaście miesięcy temu.

Podzielony na trzy etapy program dostosowania organizacyjnego zapoczątkowany przez firmę w 2014 r. przebiega zgodnie z planem. Trwa wprowadzanie środków należących do drugiego etapu programu. Mają one na celu zwiększenie konkurencyjności operacyjnej i obejmują reorganizację sieci produkcji kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) oraz kauczuku polibutadienowego na katalizatorze neodymowym (NdPBR).

W trzeciej fazie Lanxess skupi się natomiast na poprawie konkurencyjności portfolio, zwłaszcza poprzez nawiązywanie partnerstw w dziedzinie kauczuków syntetycznych.

Przedsiębiorstwo zainicjowało wdrażanie procesu wyodrębniania przedsiębiorstwa, aby przenieść swoją działalność związaną z produkcją kauczuków syntetycznych do niezależnej jednostki biznesowej w ramach Grupy.

- Dzięki temu stworzymy odpowiednie warunki, które pozwolą wprowadzić podmiot zajmujący się produkcją kauczuków syntetycznych do Grupy. Nowy podmiot będzie najprawdopodobniej obejmował jednostki biznesowe Tire & Specialty Rubbers (TSR) oraz High Performance Elastomers (HPE), w których skład wchodzi 20 zakładów produkcyjnych, około 3,7 tys. pracowników i działy wsparcia administracyjnego – mówi Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess.

Jednocześnie szef spółki dodaje, że ewidentnie wraca ona na ścieżkę wzrostu.

- W drugim kwartale tego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, do których przyczyniły się wszystkie segmenty spółki. Uwzględniając te pozytywne wyniki oraz szybkie wdrażanie programu dostosowawczego zakładamy, że nasz wynik finansowy na koniec roku może być wyższy niż wcześniej przewidywano – dodaje Zachert.

Sprzedaż Lanxessa w drugim kwartale 2015 r. wzrosła o 4,3%, osiągając wartość 2,1 mld euro. Wyższe wolumeny sprzedaży i pozytywne efekty walutowe z naddatkiem zrekompensowały niższe ceny sprzedaży związane ze spadkiem cen surowców. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 13%, tj. z 239 mln euro do 270 mln euro. Wzrost ten można przypisać wyższym wolumenom sprzedaży, oszczędnościom generowanym przez program dostosowawczy oraz pozytywnym efektom walutowym wynikającym z silnej pozycji dolara amerykańskiego. Przychód netto wzrósł z 55 mln euro w drugim kwartale 2014 r. do 87 mln euro w drugim kwartale 2015 r., co oznacza wzrost o 58,2%.

Z uwagi na te dobre wyniki Lanxess podniósł prognozy wyników na cały rok. Obecnie przewiduje, że zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 840 - 880 mln euro. Według poprzednich prognoz całoroczny zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych miał wynieść 820 - 860 mln euro.

Wyświetlono: 937

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej