Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Lanxess przewiduje wzrosty

25.07.2015

W drugim kwartale 2015 roku koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, osiągnie wynik, który przewyższy wcześniejsze oczekiwania rynkowe.

Przewiduje się, że w drugim kwartale 2015 roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniesie ok. 270 mln euro, czyli ok. 7% więcej niż przewidywali analitycy (tj. 253 mln euro). Wyższe wyniki w porównaniu do wyników z poprzedniego roku odnotowały wszystkie trzy segmenty.

W tym samym kwartale poprzedniego roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych koncernu osiągnął poziom 239 mln euro. Na wyższy wynik w drugim kwartale 2015 roku wpłynęły między innymi oszczędności, które przyniósł program dostosowania struktury organizacyjnej, oraz pozytywne efekty kursowe wynikające z silnej pozycji dolara amerykańskiego.
– Pozytywny wpływ efektów kursowych i poprawy gospodarczej nadal się utrzymuje – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess. – Przede wszystkim jednak w dalszym ciągu czynimy znaczne postępy w realizacji naszego programu dostosowania struktury organizacyjnej. Odnosimy coraz większe korzyści z działań dostosowawczych, które wprowadziliśmy w minionych miesiącach.

Oczekuje się, że w drugim kwartale 2015 roku przychód netto wyniesie 87 mln euro, co przełoży się na zysk na akcję w wysokości 0,95 euro. Według wcześniejszych ocen zysk netto miał wynieść 62 mln euro, a zysk na akcję – 0,68 euro. Rzeczywiste wyniki były więc o ok. 40% wyższe. Na wyższy wynik wpływ miały między innymi jednorazowe zyski nad¬zwyczajne ze sprzedaży aktywów. W drugim kwartale 2014 roku przychód netto wyniósł 55 mln euro, a zysk na akcję – 0,63 euro.

Ostateczne wyniki za drugi kwartał i pierwszą połowę 2015 roku koncern Lanxess opublikuje dnia 6 sierpnia 2015 roku. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie prasowym mają charakter wstępny i pochodzą z okresu przed poddaniem ich audytowi.

Wyświetlono: 1078

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej