Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Konserwanty w erze deklaracji „free from”

14.09.2017
Autor: Mirosława Margula, Clobal Cosmed SA
Konserwanty w erze deklaracji „free from”

Każdy produkt kosmetyczny dostępny dla konsumentów powinien być skutecznie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami.

Skutecznie, tzn. tak, aby kosmetyk był czysty mikrobiologicznie nie tylko w momencie wytworzenia, ale przede wszystkim w całym okresie jego przydatności oraz w trakcie jego stosowania. W celu zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym stosuje się środki konserwujące, czyli substancje, które zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów – bakterii, grzybów i pleśni w  produktach, a więc zabezpieczają produkt przed rozkładem pod wpływem działania mikroorganizmów. Dzięki temu wyroby są wolne od drobnoustrojów oraz produktów ich przemiany materii mogących wywoływać podrażnienia bądź choroby skóry. Ich dodatkowym atutem jest możliwość wydłużenia czasu przydatności wyrobów do użycia.

Konserwanty na liście
Lista konserwantów wraz z dopuszczalnymi stężeniami, jakie można zastosować w produkcie znajduje się w załączniku V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, wraz z późniejszymi zmianami. Lista ta cały czas, wraz z nowymi doniesieniami naukowymi, zmienia się. Wiele środków konserwujących zostaje z niej usuniętych lub zmieniają się limity ich dozowania czy zakres stosowania. Dlatego szukane są alternatywne rozwiązania.

Poszukiwanie to wiąże się również z tym, iż obecnie coraz większa liczba konsumentów zwraca uwagę na zawartość konserwantów w kosmetykach. Jest to wynikiem pojawiających się w prasie, telewizji czy na stronach internetowych doniesień o ich szkodliwości, często nieprawdziwych i nie popartych dowodami naukowymi. To sprawia, iż skuteczne i dopuszczone do stosowania w kosmetykach konserwanty są źle odbierane przez konsumentów. Taka sytuacja dotyczy m.in. parabenów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem zabronione jest stosowanie w kosmetykach isopropyl- i isobutylparabenu, phenyl-, benzyl- oraz pentylparabenu. Pozostałe parabeny można stosować w kosmetykach – limity oraz zakres ich stosowania ujęte są w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1004/2014 z 18 września 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Mimo to producenci, nie chcąc stracić klientów, rezygnują ze stosowania wszystkich parabenów i często komunikują o tym na opakowaniach produktów. Na wielu  kosmetykach można więc znaleźć deklarację „paraben free”. Jest to dyskusyjne, ponieważ punkt 5 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z 10 lipca 2013 r. określającego wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi mówi: „Oświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych muszą być obiektywne i nie mogą przedstawiać w złym świetle konkurencji ani legalnie stosowanych składników.”

Wyświetlono: 1053

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej