Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Karotenoidy - substancje aktywne stosowane w kosmetykach naturalnych

21.04.2017
Autor: Joanna Igielska-Kalwat, Izabela Nowak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Karotenoidy - substancje aktywne stosowane w kosmetykach naturalnych

Przykładem wykorzystywanych przez przemysł kosmetyczny substancji aktywnych są karotenoidy. Są one jednymi z najbardziej rozpowszechnionych barwników występujących w przyrodzie.

Przez kilkadziesiąt lat pogoni za szybkim rozwojem, ludzkość odchodziła od naturalnych produktów i składników na rzecz składników chemicznych będących odpowiednikami naturalnych. Niestety doprowadziło to do powolnej biodegradacji środowiska naturalnego. Ekologia jako ruch społeczny wywołała daleko idące zmiany w postrzeganiu otaczającego świata. Konsumenci coraz częściej poszukują produktów tworzonych z troską o środowisko.

Dokładne określenie, czym są składniki aktywne jest bardzo trudne. W farmakologii za substancje aktywne uważa się składniki, które wywołują określone zmiany biochemiczne i fizjologiczne w żywej tkance. Jednak w kosmetyce, oprócz tkanek żywych, bierze się pod uwagę także tkanki martwe, takie jak np. włosy i warstwę rogową naskórka. Tak więc nieoficjalna definicja składników aktywnych, uznana przez europejskie organizacje kosmetyczne, brzmi „Składnikiem czynnym kosmetyku jest substancja występująca w jego recepturze, która przy prawidłowym stosowaniu powoduje wystąpienie biochemicznych, chemicznych, fizycznych lub fizykochemicznych efektów wpływających na fizjologię i funkcjonowanie skóry, błon śluzowych i ich przydatków, włącznie z włosami i zębami, przy jednoczesnym zminimalizowaniu efektu systemowego na organizm jako całość”. Zgodnie z definicją, zakres działania składników czynnych w kosmetykach jest zewnętrzny i zlokalizowany na danej powierzchni skóry. Przy takim sformułowaniu większość surowców, także bazowych (np. olej parafinowy), można uznać za czynne substancje kosmetyczne.

Karotenoidy, dzięki dobroczynnym właściwościom, są jednymi z najbardziej pożądanych substancji aktywnych wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym. Celem artykułu jest przegląd literaturowy dotyczący przedstawienia karotenoidów jako jednych z najbardziej aktywnych substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, medycznym oraz spożywczym.

Karotenoidy jako substancje aktywne
Starzenie się skóry jest określane jako zespół postępujących w czasie zmian. Zmiany te polegają między innymi na: zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych, obniżeniu odporności i odpowiedzi na stres środowiskowy, obniżeniu właściwości adaptacyjnych organizmu znajdujących się pod kontrolą czynników genetycznych. Skóra jest bezpośrednio narażona na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, ulega starzeniu szybciej niż pozostałe narządy ciała. Poznanie mechanizmów starzenia się pozwala zrozumieć, w jaki sposób należy zapobiegać i przeciwdziałać temu procesowi.

Starzenie skóry może być chronologiczne (starzenie fizjologiczne) i niechronologiczne (fotostarzenie). Według innego podziału starzenie skóry może być wewnątrzpochodne – właściwe, genetyczne oraz zewnątrzpochodne – niewłaściwe. Starzenie zewnątrzpochodne (niewłaściwe) jest przedwczesne i dotyczy przede wszystkim skóry. Można mu zapobiec. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest główną przyczyną starzenia niewłaściwego.

Klasyfikacja procesu starzenia się skóry pod wpływem działania promieniowania wg Glogau’a obejmuje IV typy, które różnią się nasileniem powstawania zmarszczek, objawami fotostarzenia, zmian starczych, rogowaceniem naskórka.

Wyświetlono: 1614

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej