Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Jak stworzyć energooszczędną Europę w kontekście ocieplenia budynków?

06.10.2017

10 wskazówek mówiących o tym, jak stworzyć energooszczędną Europę w zakresie ocieplania budynków przedstawiło Europejskie Stowarzyszenie ETICS podczas IV Europejskiego Forum ETICS. Wydarzenie zgromadziło w Warszawie 250 osób z 25 krajów, głównie specjalistów z dziedziny produkcji i użytkowania systemów ociepleń, czyli jednego z segmentów chemii budowlanej.

System ociepleń to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jego wyboru oraz prawidłowego wykonania zależy nie tylko trwałość elewacji, ale także jakość i komfort życia mieszkańców budynku oraz energooszczędność inwestycji. 
Prawidłowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzewania nawet o 50%. Aby to jednak osiągnąć konieczne jest prowadzenie właściwej polityki energetycznej odnoszącej się do budynków.

Podczas warszawskiego Forum europejskie stowarzyszenie branżowe ETICS zaprezentowało 10 wskazówek pokazujących, w jaki sposób należy przyczyniać się do podniesienia efektywności energetycznej obiektów budowlanych.

Ustalić nowe priorytety

Działania polityczne skupiają się niemal wyłącznie na nowych budynkach tymczasem wysiłki i środki należy przekierować na renowacje co pozwoli rozwinąć ogromny potencjał efektywności energetycznej zasobów budowlanych.

Ustanowić ogólnoeuropejskie standardy

Budownictwo energooszczędne traci z powodu braku europejskiej harmonizacji. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą zintensyfikowanie swoje wysiłki dla ustanowienia jednolitych standardów.

Zapewnić bezpieczeństwo inwestycyjne

Sektor potrzebuje długoterminowych stabilnych warunków ramowych umożliwiających podejmowanie ekonomicznie zrównoważonych decyzji inwestycyjnych. Programy finansowania powinny również być otwarte na postęp technologiczny i nie powinny mieć na celu czerpania korzyści ze środków indywidualnych.

Umożliwić nowe modele wynajmu

Właściciele budynków niechętnie inwestują w działania korzystne wyłącznie dla lokatorów. Umowy zryczałtowane, uwzględniający koszty ogrzewania, mogą być jednak zachętą do renowacji.

Odpowiednio promować energię odnawialną

Zielona Energia jest nadal kosztowna dlatego konieczne jest zaangażowanie polityczne na rzecz propagowania efektywności energetycznej uzyskiwanych dzięki izolacji, co zapobiega trwonieniu ekoenergii.

Modernizować budownictwo komunalne

Inwestycje państwowe i samorządowe w efektywność energetyczną budownictwa socjalnego tworzą idealną sytuację obustronnych korzyści. Mieszkańcom lokali socjalnych nie grozi ubóstwo energetyczne, a jednocześnie mniej środków publicznych przeznacza się na dotowanie kosztów ogrzewania tych mieszkań.

Poprawić jakość renowacji

Inwestycje w edukację i szkolenie projektantów, doradców energetycznych i wykwalifikowanych wykonawców, podobnie jak określenie podstawowych standardów w przedsięwzięciach ociepleniowych, zapewnią ich jakość, jak też zbudują zaufanie konsumentów.

Stworzyć nowoczesne instrumenty finansowania

Nowoczesne instrumenty finansowania muszą uwzględniać dotacje lub ulgi podatkowe dla inwestorów świadomych znaczenia energooszczędności w budownictwie. Każda złotówka włożona w finansowanie energooszczędnych rozwiązań zwraca się po wielokroć dzięki nowym inwestycjom i dochodom z podatków.

Propagować wiedzę

Ludzie muszą zdawać sobie sprawę z licznych korzyści jakie daje budownictwo efektywne energetycznie. Należy pokazywać związek pomiędzy ochroną środowiska a bezpieczeństwem dostaw i niedoborem zasobów energetycznych a komfortowymi i zdrowymi warunkami życia w nowoczesnym mieszkaniu i biurze.

Udoskonalić bazę danych

Porównywalność jest kluczowa dla realizacji europejskich celów w zakresie efektywności energetycznej. Konieczne jest stworzenie jednolitych warunków ramowych, pozwalających monitorować wdrażanie krajowych planów działania.

Wyświetlono: 440

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej