Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Instalacja propylenu w Policach nie będzie gotowa w 2019 r.

03.04.2017
Instalacja propylenu w Policach nie będzie gotowa w 2019 r.

Zapowiadane na 2019 r. uruchomienie w Policach przez Grupę Azoty instalacji do produkcji propylenu metodą PDH na pewno nie dojdzie do skutku w tym właśnie roku.

Informację o toczących się pracach związanych z jedną z najważniejszych obecnie inwestycji w polskim przemyśle chemicznym potwierdziło Ministerstwo Rozwoju. Wskazało ono, iż przekazana z początkiem 2015 r. informacja o uruchomieniu produkcji propylenu w Policach, ze wskazanym terminem realizacji przewidywanym na 2019 r., oparta została o wniosek inwestycyjny zawierający jedynie wstępne i szacunkowe dane oraz daty. Dwa lata temu, gdy ogłaszano zainicjowanie projektu, nie zatwierdzono formalnego harmonogramu jego realizacji. Dlatego podawana publicznie data 2019 r. nigdy nie mogła być wiążąca.

W związku z tym aż do drugiej połowy 2016 r. znacząca część aktywności spółki PDH (celowa spółka powołana przez Grupę Azoty dla celów inwestycji) wiązać miała się jedynie z weryfikacją i oparciem na realnych podstawach ocen dotyczących prawdopodobnych ścieżek realizacji projektu, powiązanych z nimi wariantowych harmonogramów wykonawczych i faktycznym poziomem niezbędnych nakładów inwestycyjnych. I to właśnie na podstawie tych analiz i ocen, przeprowadzonych z udziałem doradców biznesowych, rynkowych, prawnych i technicznych uznano, iż upubliczniona data uruchomienia instalacji określana na 2019 r. była terminem bardzo wstępnym i w istocie mało realnym. Tym samym musiał on ulec zmianie. Teraz, zgodnie z zatwierdzonym przez organy spółki harmonogramem, nowa data planowanego uruchomienia instalacji PDH to rok 2021.

Jeśli chodzi natomiast o to, jakie działania związane z realizacją inwestycji zostały do tej pory podjęte, to wiadomo, że zakupiono już licencję na produkcję propylenu, zakupiono projekty instalacji, a także wykonano dokumentację FEED (projekty infrastruktury towarzyszącej i zasilającej instalacje). Ponadto uruchomiono postępowanie przetargowe obejmujące swym zakresem instalacje PDH, infrastrukturę towarzyszącą (w tym rozdzielnię), infrastrukturę portową i terminal dla substancji chemicznych (z opcją rozszerzenia o instalacje do produkcji polipropylenu).

Wyświetlono: 820

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej