Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Henkel: to był dobry rok

26.02.2016

Niemiecki koncern Henkel podsumował swoje osiągnięcia za 2015 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 3%, zaś zysk operacyjny o 12,9%.

- 2015 r. był bardzo dobry dla naszej firmy. Wszystkie trzy sektory biznesowe zarejestrowały wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, a także wypracowały znacznie wyższy zysk. Głównym motorem wzrostu były rynki wschodzące, które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrego wyniku. Na rynkach rozwiniętych również zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – W 2016 r. utrzymywać się będą trudne warunki gospodarcze i polityczne. W związku z tym będziemy nadal dostosowywać wewnętrzne procesy i struktury do sytuacji na rynkach, dążąc do dalszego zwiększania efektywności i konkurencyjności naszych działań. W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4% - dodał prezes Henkla.

Przychody ze sprzedaży w 2015 r. wyniosły 18,089 mld euro, co stanowi wzrost organiczny o 3% względem roku wcześniejszego. Wszystkie sektory biznesowe koncernu odnotowały wysokie tempo wzrostu w ujęciu organicznym. W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,9%, w dziale Beauty Care (kosmetyki) o 2,1%, a w dziale Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) o 2,4%.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł z 2,588 mld euro w 2014 r. do poziomu 2,923 mld euro w 2015 r.

W 2015 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) kontynuował korzystny trend rentownego wzrostu notowany w poprzednich latach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży uległy poprawie o 11,0%, dochodząc do kwoty 5,137 mld euro i po raz pierwszy przekraczając 5 mld euro. Silny wzrost na rynkach wschodzących pozostał istotnym czynnikiem napędzającym dynamikę sprzedaży. Bardzo duże stopy wzrostu zanotowano w tym dziale w Europie Wschodniej, Ameryce Południowej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Wzrost w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu, choć bardzo wysoki, był jednak wolniejszy niż w 2014 r. Wyniki na rynkach rozwiniętych kształtowały się korzystnie. W Ameryce Północnej sprzedaż istotnie wzrosła, a w Europie Zachodniej utrzymała dodatnią dynamikę.

Dział Beauty Care (kosmetyki) w 2015 r. notował trend wzrostowy. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu sprzedaży na odnośnych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 8,1%, do 3,833 mld euro.

Dobre wyniki odnotowano na rynkach wschodzących. Szczególnie wysoki wzrost wystąpił na rynkach wchodzących Azji (z wyłączeniem Japonii), co należy przypisać udanej ekspansji firmy na rynku chińskim. Stopa wzrostu w Ameryce Południowej osiągnęła poziom dwucyfrowy. Kontynuacja rozwoju w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu również zaowocowała wysoką stopą wzrostu. Podobnie było w Europie Wschodniej.

Jak tłumaczą przedstawiciele Henkla w przemyśle kosmetycznym na rynkach rozwiniętych utrzymuje się silna konkurencja, szczególnie pod względem cen i skali działań promocyjnych.

Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,4%, co odpowiadało dynamice wzrostu rynku. Nominalnie wartość sprzedaży zwiększyła się o 10,6%, do 8,992 mld euro.

Zanotowano dynamiczne wzrosty sprzedaży działu na rynkach wschodzących, szczególnie w Ameryce Południowej. Silny wzrost sprzedaży miał miejsce także w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu i w Europie Wschodniej. Korzystne tendencje sprzedażowe zaobserwowano na rynkach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Na rynkach rozwiniętych, wyniki sprzedaży działu odpowiadającego za chemię budowlaną były dość zadowalające, szczególnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.

Wyświetlono: 954

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej