Wiadomości - Chemia budowlana ze świata

Henkel: nowa strategia rozwoju

21.11.2016
Henkel: nowa strategia rozwoju

Niemiecka firma chemiczna Henkel przedstawiła nową strategię swojego rozwoju, a w niej priorytety strategiczne i cele finansowe na kolejne lata. Dotyczą one koncentracji na wzroście, cyfryzacji i zwiększonej sprawności.

Strategia „Henkel 2020+” bazuje na czterech założeniach: stymulowaniu wzrostu, przyspieszeniu procesu cyfryzacji, zwiększeniu sprawności oraz finansowaniu wzrostu.

- Silne fundamenty, na których zamierzamy budować naszą przyszłość, pozwolą nam w najbliższych latach generować trwały, rentowny wzrost. Mamy znakomite wyniki wyróżniające nas na tle konkurencji, zrównoważone i różnorodne portfolio świetnych marek, innowacyjne technologie, pozycję lidera na atrakcyjnych rynkach i w atrakcyjnych grupach asortymentowych − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel - Będziemy dążyć do zapewnienia spółce dalszego pomyślnego rozwoju w zmiennym otoczeniu biznesowym, które cechują: globalizacja, postępująca cyfryzacja, dynamiczne zmiany rynkowe, rosnące niedobory zasobów i wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności. Celem Henkel na 2020 r. i lata następne jest generowanie bardziej rentownego wzrostu, większe ukierunkowanie na klienta, innowacyjność, zdolność szybkiego przystosowania do zmiennych warunków rynkowych oraz pełna cyfryzacja procesów wewnętrznych i obsługi klienta. Ponadto, chcemy wspierać zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszej działalności biznesowej, umacniając przez to naszą pozycję lidera – dodał Hans Van Bylen.

W jego ocenie, Henkel dążąc do realizacji celu skoncentruje się na aktywnym wsparciu rozwoju działalności, intensyfikacji procesu cyfryzacji we wszystkich sektorach biznesowych, zwiększeniu zdolności dynamicznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe w ramach organizacji i poszczególnych zespołów oraz finansowaniu rozwoju poprzez ukierunkowane inicjatywy. Obok wzrostu organicznego, integralnym elementem strategii firmy pozostaną przejęcia, których celem jest dalsze wzmocnienie portfela.

Do 2020 r. Henkel chce osiągnąć średni wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale 2−4%, przy relatywnie wyższym udziale rynków wschodzących. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu zysku na akcję uprzywilejowaną (CAGR) ma wynieść 7-9%. Ponadto Henkel zamierza wypracować dalszy wzrost skorygowanej marży EBIT i poprawiać wolne przepływy pieniężne.

Henkel jest firmą działającą w trzech sektorach biznesowych: Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu); Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyki). W 2015 r. Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld euro oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 2,9 mld euro . Wartość przychodów wygenerowanych przez trzy najważniejsze marki – Persil (środki piorące), Schwarzkopf (kosmetyki do włosów) i Loctite (kleje) – przekroczyła 6 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ok. 50 tys. pracowników. Swoje zakłady posiada także w Polsce. 

Wyświetlono: 872

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej