Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Grupa MOL z bardzo dobrymi wynikami za pierwszy kwartał

12.05.2017

Węgierski koncern petrochemiczny MOL zanotował wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2017 r. we wszystkich segmentach biznesowych.

Z informacji przedstawionych przez Grupę MOL wynika, że wskaźnik CCS EBITDA wyniósł 614 mln dolarów, co oznacza 21% wzrost w ujęciu rok do roku. Udział segmentu poszukiwawczo - wydobywczego zwiększył się o 50% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Wzrost zysku netto nastąpił o 24% w ujęciu rok do roku i sięgnął 323 mln dolarów. Wszystkie segmenty biznesowe: segment poszukiwawczo - wydobywczy, segment rafineryjno - detaliczny, segment usług konsumenckich oraz segment gazowy zwiększyły swoje udziały w porównaniu z tym samym okresem minionego roku.

W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym odnotowano 50% wzrost wskaźnika EBITD, który osiągnął poziom 219 mln dolarów dzięki wyższym cenom ropy, a także bardzo konkurencyjnej bazie aktywów. Produkcja pozostała na stabilnym poziomie 111,5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.

W segmencie Downstream odnotowano w pierwszym kwartale rekordowo wysoki wskaźnik czystego CCS EBITDA na poziomie 324 mln dolarów (wzrost o 15% względem tego samego okresu 2016 r.). Wzrost ten był spowodowany znaczną poprawą dostępności aktywów (stąd też duży wolumen i wysokie dochody), a także korzystnymi marżami zysku zarówno z działalności rafineryjnej, jak i petrochemicznej.

- Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się dla nas znakomity. Wszystkie nasze segmenty biznesowe odnotowały wyraźny wzrost przychodów, gdyż byliśmy w stanie w pełni wykorzystać sprzyjające warunki środowiska zewnętrznego, prowadząc również systematyczne działania związane z poprawą efektywności oraz niskonakładową i wysokiej jakości bazą aktywów. Segment Downstream odnotował za pierwszy kwartał najlepsze wyniki w historii dzięki znacznej poprawie dostępności aktywów i korzystnym marżom. Segment usług konsumenckich (sprzedaż detaliczna) nadal pnie się w górę, natomiast segment poszukiwawczo-wydobywczy z powodzeniem wykorzystał wyższe ceny ropy oraz bardzo konkurencyjną bazę kosztową. Osiągnięcia te zapewniają nam silne podstawy na dalszą część roku, ponieważ planujemy ponowne uzyskanie EBITDA na poziomie co najmniej 2 mld dolarów i realizację ważnych etapów we wdrażaniu strategii Grupy MOL 2030 – powiedział Zsolt Hernádi, prezes i dyrektor generalny węgierskiego koncernu.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy podmiot naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie. Grupa jest aktywna w ponad 40 krajach, zatrudnia 25 tys. osób. Obecnie prowadzi działalność produkcyjną w ośmiu krajach i działalność poszukiwawczą w 13 krajach. Posiada cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji.

Wyświetlono: 521

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej