Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Grupa MOL otwarta na współpracę ze start-upami

29.09.2017

Węgierska Grupa MOL szuka w Europie start-upów oferujących innowacyjne rozwiązania. Wybrane przez nią podmioty będą miały okazję otrzymać dostęp do infrastruktury detalicznej Grupy MOL oraz szerokiej bazy klientów, co pozwoli im na przetestowanie swoich innowacyjnych rozwiązań. Zgodnie ze strategią do 20130 r., wykorzystanie zewnętrznego potencjału pomóc ma Grupie MOL stać się głównym źródłem rozwiązań w zakresie mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa MOL, lider węgierskiej petrochemii, zaprasza start-upy do składania aplikacji oferujących innowacyjne rozwiązania w dziedzinie mobilności, marketingu lojalnościowego, big data, handlu detalicznego, a także dostaw i dystrybucji przesyłek. Trzymiesięczny program, prowadzony w Budapeszcie wspólnie z węgierskim inkubatorem przedsiębiorczości Design Terminal, jest zaadresowany do europejskich start-upów, których rozwiązania spełniają jeden z celów strategii Grupy MOL do roku 2030: stać się firmą „pierwszego wyboru dla klientów w drodze”.

Program rozpocznie się w styczniu przyszłego roku w Budapeszcie i będzie trwał trzy miesiące. Wnioski już można składać. W programie mogą uczestniczyć start-upy, które są gotowe przetestować swoje innowacyjne rozwiązania (prototypy lub produkty MVP, czyli produkty o minimalnej koniecznej funkcjonalności) w dziedzinie mobilności, marketingu lojalnościowego, big data, handlu detalicznego, a także dostaw i dystrybucji przesyłek. Proces selekcji zostanie podzielony na dwa etapy. Pierwszym krokiem będzie składanie wniosków online. Następnym etapem będzie wydarzenie, podczas którego, wybrani kandydaci będą mogli omówić i zaprezentować swoje rozwiązania, zespoły i wizję przed przedstawicielami Grupy MOL oraz Design Terminal. W ramach selekcji odbędzie się specjalny konkurs, który wyłoni pięć zwycięskich startupów. Otrzymają one unikalną możliwość bezpośredniej współpracy z czołową spółką w Europie Środkowo-Wschodniej. Będą mogły również uczestniczyć w dopasowanych do ich potrzeb warsztatach, a do swojej dyspozycji dostaną przestrzeń biurową. Na koniec programu, najlepsze start-upy mogą otrzymać ofertę długoterminowego partnerstwa z Grupą MOL, jako dostawcy innowacyjnych produktów i usług.

Wnioski o udział w programie można składać na stronie: http://mol.designterminal.org/ do 23 października br.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy z siedzibą w Budapeszcie. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, zatrudnia 25 tys. pracowników na całym świecie. Obecnie prowadzi działalność produkcyjną w ośmiu krajach i działalność poszukiwawczą w 13 krajach. Posiada cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji.

Tagi


MOL
Wyświetlono: 582

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej