Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa Azoty: satelitarne technologie dla rolnictwa

25.05.2017

Grupa Azoty ogłasza, iż już wkrótce uruchomi pilotażowy program informujący gospodarstwa rolne o zmianach w kondycji upraw w oparciu o obserwacje satelitarne. Udostępniana aplikacja umożliwi także bezpośrednią komunikację z rozsiewaczem precyzyjnym, gospodarowanie zasobami wodnymi w glebie oraz prognozowanie plonów. Największa polska firma chemiczna podpisała w tej sprawie umowę ze start-upem SatAgro.

Technologia, którą Grupa Azoty i SatAgro udostępnią polskim rolnikom zapewnia bezpośredni dostęp do obserwacji satelitarnych NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej (program Copernicus), a także prywatnych operatorów. W efekcie, klienci lidera krajowej chemii będą mogli korzystać z narzędzi przetwarzających dane dotyczące poszczególnych pól uprawnych i pozwalających efektywnie zarządzać gospodarstwem. Aplikacja umożliwi zdalne monitorowanie rozwoju upraw, obserwowanie skutków pogody i zabiegów agronomicznych, a także analizowanie danych historycznych.

- Projekt wpisuje się w zaprezentowaną niedawno zaktualizowaną strategię Grupy Azoty do 2020 r. Konsekwentnie wzmacniamy pozycję wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa, m.in. poprzez dodatkowe i innowacyjne usługi. Nasze otwarcie na nowe technologie, współpraca ze start-upami, skupienie się na dostarczaniu klientom wartości dodanej stanowią istotny czynnik warunkujący sukces Grupy w obszarze Agro – ocenia Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Pilotaż programu realizowany będzie do listopada 2017 r. W przypadku pozytywnego przebiegu testu strony umowy uruchomią prace nad zintegrowaniem funkcjonalności SatAgro z aplikacjami Grupy Azoty.

- Dane z aplikacji mogą przynieść rolnikom realne korzyści. Pozwalają na zwiększenie efektywności gospodarstwa poprzez precyzyjną aplikację nawozów, a także środków ochrony roślin. Co równie ważne, nowoczesne rozwiązania z jednej strony umożliwiają znaczące oszczędności, z drugiej zaś pozwalają realizować działania w sposób bardziej precyzyjny. Dziś wartość dodana na rynku rozwiązań dla rolnictwa jest konieczna. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, Grupa Azoty będzie rozszerzała swoją ofertę także o specjalistyczne usługi dla rolnictwa precyzyjnego – mówi Piotr Zarosiński, dyrektor departamentu korporacyjnego handlu nawozami w Grupie Azoty.

Zgodnie z zapisami Strategii Grupa Azoty przeznaczać będzie rocznie 1% przychodów korporacji na działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji. W tym zakresie współpracuje zarówno z Pałacem Prezydenckim, w ramach programu „Start-upy w Pałacu”, jak również samodzielnie wyszukuje przedsięwzięć z potencjałem na przyszłość. Obecnie w firmie opracowywany jest program przeglądu polskich start-upów pod kątem m.in. nowych kierunków rozwoju, np. usług dla rolnictwa, nowych produktów w segmentach już istniejących czy innych, nie związanych z dotychczasowym profilem Grupy, produktów i usług.

Wyświetlono: 433

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej