Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Grupa Azoty Police koryguje wartość afrykańskich złóż

09.02.2017

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o konieczności skorygowania wartości swoich afrykańskich aktywów związanych ze złożami fosforytów.

Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie dokonania korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów w Senegalu, wycenione w wyniku nabycia przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment Group (AFRIG), w sposób następujący: dla złoża Kebemer – w kwocie 271,191 mln zł (według stanu na 31.12.2015 r.), dla złoża Lam-Lam – w kwocie 12,424 mln zł (według stanu na 31.12.2015 r.).

Ponadto zarząd Polic podjął uchwałę w sprawie dokonania korekty w kwocie 96,219 mln zł dotyczącej aktywów finansowych, jakimi są nabyte akcje w spółce AFRIG. 

Jednocześnie wiadomo, że AFRIG podjął decyzję o zastosowaniu przy raportowaniu o zasobach mineralnych, w tym fosforytów, standardu Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa i Przemysłu Naftowego NI 43-101. Ma to na celu przejrzyste raportowanie i informowanie oraz uzyskanie wiarygodnej dokumentacji geologicznej o zasobach, a w konsekwencji pozyskanie m.in. wiarygodnych studiów wykonalności.

Grupa Azoty Police podała także do wiadomości, iż nie posiadała i do dziś nie posiada wystarczająco wiarygodnych danych i materiałów pozwalających na przypisanie konkretnej wartości ekonomicznej swoim aktywom afrykańskim. Konsekwencją stwierdzenia braku wiarygodnie określonej ich wartości, jest odpowiednia korekta wartości akcji w AFRIG i konieczność utworzenie odpowiednich rezerw.

Wyświetlono: 363

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej