Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Fundacja PlasticsEurope Polska jest potrzebna

11.09.2017

Fundacja PlasticsEurope Polska opublikowała raport roczny poświęcony swojej działalności. W dokumencie podsumowano zarówno sytuację na rynku tworzyw sztucznych, jak i działania samej organizacji zrzeszającej krajowych producentów i dystrybutorów tworzyw sztucznych.

- Patrząc wstecz na rok 2016, okiem przedstawiciela branży tworzyw sztucznych, można być całkiem zadowolonym. Światowa produkcja wzrosła, a Europa pozostaje ważnym rynkiem dla przemysłu tworzyw sztucznych. Na całym świecie tworzywa odgrywają istotną rolę, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę zasobów, w tym energii. Z drugiej strony jednak istnieją problemy, z którymi branża musi sobie poradzić. Chodzi tu m.in. o zanieczyszczenie środowiska morskiego, o rozwijającą się dyskusję na temat potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych, czy wręcz o znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy argumenty naukowe w dalszym ciągu pozostaną podstawą podejmowania decyzji. To wszystko może zagrozić rozwojowi nie tylko branży tworzyw, ale i rozwojowi innowacji w ogóle. Jak możemy na to reagować? Jestem przekonany, że jedynym sposobem na utrzymanie znaczenia tych niezwykłych materiałów dla zrównoważonego rozwoju jest szeroka współpraca. Nie tylko w całej Europie, ale zwłaszcza tutaj, w Regionie Centralnym, a szczególnie pomiędzy Polską i Niemcami. PlasticsEurope Polska od początku swojej działalności jest ważnym partnerem w regionie, odgrywając w nim jedną z najbardziej aktywnych ról. Współpraca między naszymi organizacjami przynosi znaczące korzyści, również dla całego stowarzyszenia europejskiego PlasticsEurope – tłumaczy Rüdiger Baunemann, dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope.

Fundacja, będąca głosem polskiego przemysłu tworzyw sztucznych, jako krajowy oddział ogólnoeuropejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, zrzesza 19 podmiotów: rodzimych producentów i dystrybutorów tworzyw oraz międzynarodowe koncerny prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju. Jako integralna część PlasticsEurope, Fundacja realizuje elementy wspólnej ogólnoeuropejskiej strategii działania stowarzyszenia, uwzględniając uwarunkowania polskie. Skupia się wokół trzech podstawowych zagadnień: racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi – tworzywa sztuczne są niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczeństw; racjonalnej gospodarce energią i ochroną klimatu oraz pokazuje również wkład tworzyw sztucznych w ochronę zdrowia i życia. Fundacja służy wiedzą ekspercką przy opiniowaniu inicjatyw ustawodawczych dotyczących tworzyw sztucznych w całym ich cyklu życia (łącznie z fazą odpadową), a także podejmuje działania informacyjne i edukacyjne.

- Działania informacyjne to aktywne uczestnictwo w konferencjach, targach i innych forach, na których podejmowana jest dyskusja o tworzywach sztucznych i aspektach ich używania. Są to zarówno spotkania samej branży tworzyw sztucznych oraz innych gałęzi przemysłu, jak i konferencje branży odpadowej i recyklingowej. Poprzez specjalistyczne artykuły w prasie technicznej, czy syntetyczne informacje przeznaczone dla przeciętnego obywatela zamieszczane w innych w mediach, docieramy także do szerokiego grona użytkowników wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych: od opakowań żywności do izolacji budynków i urządzeń elektroniki konsumenckiej. Zwracamy uwagę na pozytywną rolę, jaką odgrywają tworzywa jako materiał do produkcji wyrobów w praktycznie każdej dziedzinie życia. Starając się jak najszerzej przekazywać istniejącą w branży wiedzę na temat tworzyw sztucznych i ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju, prezentujemy również wyzwania dla przemysłu i dla społeczeństwa związane z używaniem tworzyw i wyrobów z tworzyw. Szczególnie podkreślamy konieczność holistycznego podejścia do tworzyw sztucznych, tj. podejścia uwzględniającego cały cykl życia – od produkcji surowca poprzez fazę produkcji wyrobu, jego okres użytkowania aż po fazę odpadową (poużytkową) wyrobu. Faza odpadowa może stanowić rzeczywiste zagrożenie dla środowiska (np. zanieczyszczenie środowiska morskiego), zwłaszcza w kontekście nieefektywnej gospodarki odpadami. Nasze działania w tym zakresie prowadzimy wspólnie z różnymi firmami i organizacjami reprezentującymi przemysł tworzyw sztucznych w kraju, w Europie oraz w skali globalnej. Ważną częścią działalności Fundacji jest edukacja na temat tworzyw sztucznych i ich znaczenia w życiu codziennym. Poprzez nasze autorskie programy docieramy do dzieci i młodzieży w różnym wieku, pokazując im czym są tworzywa sztuczne, jaka jest ich rola w stałym postępie technologicznym i wzroście standardu życia, a także jak należy postępować z odpadami, aby nie dopuszczać do zanieczyszczania środowiska i marnowania wartości tych niezwykłych materiałów – komentuje zakres działania Fundacji PlasticsEurope Polska Kazimierz Borkowski, jej dyrektor zarządzający.

Wyświetlono: 896

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej