Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Europa nie przegra z Azją na rynku poliamidu

17.05.2017

Obecna sytuacja na europejskim rynku kaprolaktamu i poliamidu wydaje się być korzystniejsza niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu się wydawało, biorąc pod uwagę presję konkurencyjną ze strony azjatyckich producentów.

W ocenie Grupy Azoty wyrażonej w jej raporcie rocznym, oczekiwane na rynku zmiany stosunkowo niskich ceny kaprolaktamu powinny mieć miejsce wraz z ustabilizowaniem się notowań ropy i surowców petrochemicznych oraz z określanym na poziomie 1,3% wzrostem zapotrzebowania na rynku europejskim. Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym proces wzrostu cen kaprolaktamu ma być chęć zmian poziomu marż producentów budowana na fali rosnącego zapotrzebowania na tworzywo.

Polski producent kaprolaktamu i poliamidu zauważa, iż dynamiczny wzrost zdolności produkcyjnych odnotowywany w Chinach w latach 2013-2016, powodujący redukcję możliwości eksportowych producentów z innych kontynentów, znacząco wpłynął na rynkową nadpodaż. Była ona jednak stopniowo redukowana przez powoli rosnący poziom zapotrzebowania. Jednak analogiczna sytuacja spodziewana jest także w kolejnych latach.

Grupa Azoty uznaje, że w branży konieczny jest plan restrukturyzacji aktywów europejskiego rynku kaprolaktamu oraz jego optymalizacji ukierunkowany na redukcję mocy produkcyjnych. Stopień racjonalizacji europejskiego rynku kaprolaktamu ma być uzależniony od poziomu konsumpcji całego łańcucha produktowego na obszarze naszego kontynentu. Prognozy długoterminowe nie wskazują natomiast, by rynek azjatycki mógł stać się zagrożeniem dla europejskich wytwórców, a jedynie prognozy te zakładają całkowitą samowystarczalność Chin w pokryciu poziomu zapotrzebowania na PA6.

Wpływ rynków azjatyckich na kraje Europy sprowadzić ma się tym samym do reorientacji rynków eksportowych kaprolaktamu bez istotnego wpływu na rynek poliamidu. Utrzymujący się na dobrym poziomie popyt na europejskim rynku PA6 jest w tej chwili napędzany przez sektor motoryzacyjny oraz budowlany. Spodziewana zmiana w strukturze całkowitego zapotrzebowania na PA6, głównie z powodu rosnącego znaczenia sektora tworzyw konstrukcyjnych, folii i opakowań giętkich w ciągu następnej dekady sprawi, że głównym odbiorcą tworzyw konstrukcyjnych opartych na poliamidzie będzie przemysł motoryzacyjny. W związku z tym ekspozycja przemysłu poliamidu do sektora transportowego jest już bardzo duża i będzie ciągle rosła.

Z informacji przedstawianych przez Grupę Azoty wynika ponadto, iż występująca od kilkunastu miesięcy na europejskim rynku poliamidu nadpodaż jest systematycznie poddawana próbom redukcji, a tym samym bilans handlowy ulega zauważalnej poprawie dzięki dobrej koniunkturze w tych obszarach. Silna konkurencja wśród zintegrowanych producentów poliamidu 6, pogłębiona występującą nadpodażą, prowadzi do zaostrzenia sytuacji rynkowej, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek poliamidu są fluktuacje w poziomie notowań benzenu. Czynnikiem determinującym sytuację na rynku PA6 w ostatnich kwartałach, podobnie jak w przypadku kaprolaktamu, jest w dużej mierze spadek, a następnie stabilizacja notowań ropy naftowej i jej produktów w całym łańcuchu produktowym oraz wspomniana wcześniej struktura popytowo-podażowa.

Wyświetlono: 660

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej