Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Duże wzrosty cen na rynku sody kaustycznej

11.09.2017

Od początku bieżącego roku sytuacja na europejskim i światowym rynku sody kaustycznej determinowana jest przez ograniczoną podaż. W efekcie takiego stanu rzecz mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen produktu.

Soda kaustyczna ma liczne zastosowania i jest wykorzystywana m.in. w produkcji mydeł, szkła wodnego z krzemionki, detergentów i barwników, kauczuku, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, w rafinacji ropy i olejów mineralnych, a także w przemyśle spożywczy jako regulator kwasowości.

Aktualnie największy wpływ na rynek europejski i trwającą na nim od początku tego roku kilkunastoprocentową podwyżkę cen ma sytuacja panująca w Chinach. W najludniejszym państwie świata nastąpiło ograniczenie produkcji sody kaustycznej w związku z wprowadzanymi restrykcjami w zakresie ochrony środowiska. Część chińskich fabryk w ogóle zatrzymała produkcję na skutek długotrwałych inspekcji. Sytuacja ta może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na ług sodowy w Chinach spowodowało ograniczenie produkcji sody kaustycznej. Te dwa czynniki miały kluczowy wpływ na wielkość eksportu prowadzonego z Chin i tym samym mniejszą dostępność produktu w innych regionach świata. Jednocześnie w ostatnich miesiącach wzrosły koszty transportu morskiego z Chin, co również przełożyło się na wyższe ceny.

W Europie problemem okazały się natomiast planowe postoje w zakładach należących do wiodących producentów.  Wszystko to miało swoje przełożenie na cenę produktu. W przypadku polskiego producenta, jakim jest PCC Rokita, wzrosty te w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły niemal 20%. Obecny światowy trend dla cen sody kaustycznej w formie stałej popchnął zresztą władze PCC Rokita do intensyfikacji produkcji sody płatkowanej kosztem produkcji ługu sodowego.
 

Wyświetlono: 902

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej