Artykuły - Przemysł chemiczny

Doradcy techniczni wspierają przemysł chemiczny

20.04.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Doradcy techniczni wspierają przemysł chemiczny

Doradcy techniczni stali się bardzo ważnym partnerem dla firm chemicznych. Sytuację taką wymusiły liczne akty prawne odnoszące się do chemikaliów.

Zmieniająca się i często bardzo skomplikowana legislacja prawna sprawia, że potrzebni są eksperci, którzy będą w stanie pomóc w wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Przykładowo procedura wdrażania wymogów rozporządzenia REACH w ciągu ostatnich 10 lat uświadomiła wielu przedsiębiorcom potrzebę troski o wpływ chemikaliów na zdrowie człowieka i na środowisko. Spełnianie wszystkich wymagań bezpieczeństwa chemicznego stało się zatem normalnym działaniem wypływającym ze wiadomości klienta oraz użytkownika chemikaliów. Jednocześnie do użytkowanie obwarowane jest ogromem legislacji, która wymaga fachowego zarządzania. To obszar działania dla doradców technicznych.

Kim jest doradca techniczny?

Czy dokładnie zajmuje się firma świadcząca usługi doradztwa technicznego? Wyjaśnia Tomasz Gendek, założyciel spółki THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Łodzi. - Podstawowym profilem naszej działalności jest doradztwo prawne dla firm, które wprowadzają na rynki unijne różnego rodzaju produkty chemiczne, substancje, mieszaniny, wyroby i to zarówno dla przemysłu, jak i dla konsumentów. W szczególności chodzi o przygotowanie odpowiedniej, wymaganej prawem dokumentacji, certyfikatów, pozwoleń, ocen bezpieczeństwa, kart charakterystyki i wielu innych dokumentów. Nasza współpraca w największym stopniu koncentruje się wokół legalności wprowadzania do obrotu różnego rodzaju produktów i przepisów, jakie należy spełnić, aby produkt posiadał odpowiednią dokumentację, ale i był bezpieczny dla użytkowników. Współpracujemy z firmami z niemal ze wszystkich kontynentów – od małych lokalnych przedsiębiorstwo, po duże międzynarodowe koncerny. Wyróżnia nas multidyscyplinarność, czyli umiejętność połączenia wielu aspektów związanych z wprowadzaniem przeróżnych produktów chemicznych w jedną spójną całość. Od wprowadzania ich na rynek (produkcja, import), poprzez zapewnienie właściwych dokumentów, certyfikatów i pozwoleń gwarantujących legalną sprzedaż, transport i przechowywanie, aż do etapu utylizacji, czyli potraktowania produktu jako odpad – wyjaśnia Tomasz Gendek.

Istotę zadań, jakie ma do wykonania doradca techniczny przybliża także Elżbieta Bądkowska, kierująca Przedsiębiorstwem Ekos z Gdańska: - Usługi doradztwa technicznego dla przemysłu chemicznego, a także dla wszystkich użytkowników produktów chemicznych, w największym stopniu dotyczą kart charakterystyki oraz postępowania z nimi w łańcuchu dostaw. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (Safety Data Sheet, SDS) wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi. Przepisy dotyczące wymagań dla SDS często się zmieniają i są skomplikowane dla osób, które nie śledzą zmian na bieżąco. Dlatego potrzebny jest doradca, który wspiera przedsiębiorców w spełnianiu ich obowiązków. Wiele firm skupia się na swojej podstawowej działalności, czyli produkcyjnej lub handlowej, pozostawiając obsługę prawną innym specjalistycznym podmiotom. Dla firm tak samo jak konieczne jest posiadanie specjalistycznej obsługi księgowej czy informatycznej, tak również niezbędne staje się posiadanie firmy doradczej z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, do której w każdej chwili może się zwrócić ze swoim problemem i która zna jej specyfikę – przekonuje przedstawicielka Przedsiębiorstwa Ekos.

Wyświetlono: 1984

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej