Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Czy nowy system segregacji odpadów poprawi sytuację?

27.07.2017

Polacy z coraz większą świadomością podchodzą do ochrony środowiska oraz segregacji odpadów, jednak poziom recyklingu w naszym kraju jest wciąż stosunkowo niski. Odpady stanowią niewykorzystany potencjał, a wiele surowców tracimy, ponieważ zamiast  do odzysku trafiają na składowiska – mówi Piotr Bruździak, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Stena Recycling.

Z danych GUS wynika, że na składowiskach w Polsce gromadzone jest rocznie ponad 1,6 mld ton odpadów. Choć znaczną ich część stanowią te związane ze wzbogacaniem rud czy wydobyciem i oczyszczaniem kopalin, trafiają tam także m.in odpady pochodzące z przedsiębiorstw. Poziom odzysku w naszym kraju, na tle UE, jest niestety wciąż bardzo niski. W przypadku odpadów opakowaniowych jest to 60%, przy średniej unijnej 79%.

Wprowadzony w Polsce w lipcu br. Wspólny Systemem Segregacji Odpadów ma podnieść poziom recyklingu odpadów komunalnych, który obecnie wynosi 26%, podczas gdy 44% ogólnej masy odpadów trafia na składowiska. Dla porównania Szwecja, która może być stawiana za wzór, na składowiska wysyła ich tylko 4%.

- Odpady są cennym materiałem. Odzyskiwane mogą być w różny sposób, m.in. poprzez recykling, który zmniejsza wykorzystanie surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla. Dla przykładu wyprodukowanie 1 kg papieru gazetowego z makulatury ogranicza zużycie energii o 70% w porównaniu do produkcji z wykorzystaniem włókna pierwotnego. Miedź można odzyskiwać i przetwarzać nieskończenie wiele razy w procesie recyklingu podczas, gdy jej wydobycie jest kosztowne i trudne –  w wydobytej rudzie jest zaledwie ok. 1,5% miedzi. Dla porównania w starych kablach i instalacjach, które poddaje się recyklingowi miedź stanowi od 30 do nawet 70% masy odpadu. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich przygotowanie do ponownego użycia znajduje się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Na zwiększenie poziomów odzysku istotny wpływ mają rosnące wymagania Unii Europejskiej. Segregacja większej ilości odpadów, optymalizacja gospodarowania odpadami w firmach, czy projektowanie z myślą o przyszłym recyklingu są sposobem na odzyskiwanie większej ilości surowców – przekonuje Piotr Bruździak ze Stena Recycling.

Unia Europejska stawia sobie za cel wykorzystanie potencjału odpadów. Dąży do wprowadzenia gospodarki cyrkularnej, zakładającej racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje zakładają, że do 2030 r. składowanie odpadów komunalnych wyniesie najwyżej 10%. Przewidują również osiągniecie do tego czasu wspólnych dla Unii Europejskiej celów – recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75% oraz 65% w przypadku odpadów komunalnych.

Wyświetlono: 529

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej