Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Cztery założenia zaktualizowanej strategii Grupy Azoty

17.05.2017

Grupa Azoty aktualizuje swoją strategię. W jej ramach, w perspektywie do 2020 r., zamierza rozwijać się w czterech obszarach, stanowiących dla firmy kluczowe wyzwania.

Jak przyznają władze Grupy Azoty, zmiany koniunkturalne w gospodarce oraz bezpośrednim otoczeniu największego polskiego podmiotu chemicznego uzasadniają weryfikację dotychczasowych celów strategicznych i dostosowania ich do aktualnych warunków rynkowych. Aktualizacja strategii zakłada cztery najważniejsze kierunki działań: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej; wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie; umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji, będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Jeśli chodzi o ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, to zapoczątkowany w 2013 r. proces konsolidacji spółek w ramach Grupy Azoty wciąż stwarza potencjał wygenerowania dodatkowych korzyści. W celu poprawy efektywności zarządzania Grupą Kapitałową wdrożone zostanie zarządzanie przez segmenty biznesowe. W perspektywie 2020 roku będzie prowadzona dalsza integracja procesów oraz konsolidacja takich funkcji, jak handel, zakupy, logistyka, finanse czy IT.

W odniesieniu do wzmocnienia pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, lider polskiej chemii, w celu utrzymania silnej pozycji na krajowym oraz regionalnym rynku nawozowym, zamierza zwiększać kontrolę nad kanałami sprzedaży detalicznej oraz poszukiwać możliwości rozwoju i poprawy efektywności produkcji. Z uwagi na zmieniające się oczekiwania kluczowych odbiorców, w najbliższych latach Grupa Azoty będzie dostosowywać swoją ofertę do potrzeb nowoczesnego rolnictwa, w tym oferując rolnikom dodatkowe usługi.

Gdy z kolei mowa o umocnieniu drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej, to mając na uwadze konieczność dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia zależności od cyklów koniunkturalnych w rolnictwie, Grupa Azoty będzie dążyć do wzmocnienia swojego zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym kierunkiem rozwoju działalności będzie petrochemia oraz segment tworzyw sztucznych.

Pod hasłem generowania i wdrażania innowacji będących dźwignią rozwoju sektora kryje się natomiast zamiar wykorzystaniu własnych, unikalnych kompetencji w obszarze produktów dla rolnictwa. Tym samym Grupa Azoty chciałaby stać się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce, w szczególności koncentrujących się na opracowaniu i wdrożeniu na rynek nowoczesnych, wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych.

Wyświetlono: 342

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej