Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Co planuje Grupa Azoty w odniesieniu do swoich obszarów produktowych?

18.05.2017
Co planuje Grupa Azoty w odniesieniu do swoich obszarów produktowych?

Nawozy, tworzywa sztuczne, alkohole OXO oraz biel tytanowa i melamina to kategorie produktowe, w stosunku do których Grupa Azoty uaktualniła swoje plany rozwojowe w perspektywie do 2020 r.

Kluczowe obszary biznesowe, w obszarze których funkcjonuje Grupa Azoty poddane zostały przeglądowi i aktualizacji strategii odnoszącej się do ich przyszłej działalności..

I tak w segmencie Nawozy-Agro strategia rozwoju Grupy Azoty będzie koncentrować się na wydłużaniu łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycznych, przeznaczonych pod konkretne uprawy i konkretnych odbiorców oraz na poprawie efektywności działalności produkcyjnej. Istotna część działań skupi się na dostosowaniu oferty do wymagań klientów z grupy gospodarstw wielkoobszarowych przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji wśród mniejszych gospodarstw rolnych. Grupa Azoty będzie przy tym rozszerzała ofertę także o specjalistyczne usługi w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

W celu lepszego zabezpieczenia zbytu własnej produkcji nawozowej, lider polskiego rynku nawozowego podejmować chce działania w kierunku zwiększenia kontroli nad krajowymi i zagranicznymi kanałami sprzedaży produktów dla rolnictwa. Dalszej konsolidacji podlegać będą procesy handlu nawozami, które pozwolą na uproszczenie i usprawnienie relacji pomiędzy Grupą Azoty a jej kluczowymi odbiorcami. Wymienione działania mają zmierzać do zwiększenia bezpośredniej ekspozycji na klienta finalnego oraz rozwoju sprzedaży produktów komplementarnych do nawozów. Poprzez konsolidację aktywów produkcyjnych, Grupa Azoty planuje wykorzystywać okazje rynkowe do wzmocnienia swojej pozycji na rynku nawozowym w Europie.

Jeśli chodzi natomiast o przyszłą działalność w segmencie Tworzywa, to Grupa Azoty ma zamiar skupiać się na wydłużaniu łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycznych, wejściu w nowe obszary działalności oraz poprawie efektywności działalności.

Oddanie do użytku nowej instalacji poliamidów w Tarnowie pozwoli na pełne zbilansowanie produktowe na linii kaprolaktam – poliamid i skoncentrowanie się na poliamidach oraz ich pochodnych położonych dalej w łańcuchu wartości i bardziej rokujących rynkowo. Nowa wytwórnia pozwoli na produkcję PA 6 w pełnym zakresie lepkości i o szerszym spektrum zastosowań. Jednocześnie zaktualizowana strategia Grupy Azoty zakłada unikanie bezpośredniej konkurencji ze swoimi klientami w dalszych częściach łańcucha produktowego poliamidu. Dodatkowo spółka będzie poszukiwać możliwości rozwoju w obszarze innych zaawansowanych polimerów bazujących na PA 6, dodatków polimerowych oraz tworzyw konstrukcyjnych.

W obszarze alkoholi OXO Grupa Azoty zapowiada dążenie do zabezpieczenia dostępu do własnej bazy surowcowej, wydłużanie łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycznych oraz poprawę efektywności działalności. W celu pokrycia własnego zapotrzebowania na propylen oraz zapewnienia możliwości rozwoju w nowym łańcuchu wartości, firma realizuje inwestycję budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH w Policach, która to instalacja stwarza możliwość rozszerzenia projektu o polipropylen.

W celu lepszego dostosowania oferty do obecnych wymagań rynkowych i regulacyjnych, portfolio produktowe będzie rozszerzane o plastyfikatory nieftalanowe, organiczne i specjalistyczne. Ponadto, Grupa Azoty upatruje możliwości rozwoju w wydłużeniu łańcucha produktowego i przetwórstwie aldehydów w produkty specjalne.

Gdy z kolei mowa o bieli tytanowej i melaminie, to strategia Grupy Azoty obejmuje poprawę efektywności produkcyjnej istniejących instalacji poprzez modernizację i usuwanie wąskich gardeł oraz wydłużenie łańcucha wartości o dodatki polimerowe.

Wyświetlono: 937

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej