Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Co czeka przemysł petrochemiczny w Europie?

18.04.2017
Co czeka przemysł petrochemiczny w Europie?

W ocenie władz PKN Orlen, w krótkim i średnim horyzoncie czasowym marże rafineryjne w Europie będą kształtowane poprzez presję konkurencyjną.

Zdaniem analityków płockiego koncernu, główne czynniki wpływające na wysokość marż rafineryjnych na naszym kontynencie to przewaga rafinerii amerykańskich i bliskowschodnich z uwagi na niskie koszty energii wobec relatywnie wysokich kosztów energii w Europie, modernizacja rafinerii europejskich wpływająca na pogłębienie przerobu oraz rosnąca konkurencyjność eksportu z Bliskiego Wschodu, dostarczającego paliwa nie tylko do Azji, ale też do Europy. W dłuższym horyzoncie czasowym marże rafineryjne będą natomiast zależne od popytu na produkty przerobu ropy. Zmian w ich wysokości należy upatrywać w głębszych zmianach strukturalnych na rynku paliw, oleju napędowego i produktów petrochemicznych. O ile przewiduje się stagnację lub lekki spadek popytu na produkty ropopochodne w segmencie transportowym, to główne instytucje analityczne prognozują wzrost znaczenia produktów petrochemicznych.

W tej perspektywie, w dłuższym horyzoncie czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy naftowej i tym samym budującym marże rafineryjne będzie branża petrochemiczna, a głównie rosnące zastosowania nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. Europa Środkowo-Wschodnia jest z kolei jednym z najszybciej rosnących rynków pod względem popytu na produkty petrochemiczne.

Jak twierdzą przedstawiciele PKN Orlen, wraz ze wzrostem popytu na produkty petrochemiczne rośnie również presja konkurencyjna – w szczególności widoczna w Europie. W odniesieniu do olefin, takich jak etylen, propylen, butadien jest to silna presja importu pochodząca z regionów Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej z uwagi na ich przewagę kosztową. Produkcja europejska bazująca na nafcie jest i będzie relatywnie mniej konkurencyjna przy założeniu stopniowego wzrost cen ropy naftowej. Z kolei w odniesieniu do aromatów prognozowane jest zmniejszenie mocy produkcyjnych benzenu i toluenu w Europie Zachodniej do 2030 r. Producenci aromatów będą dążyć do wydłużania łańcucha wartości w kierunku paraksylenu. Ponadto już teraz występuje potencjalne ryzyko wzrostu importu benzenu do Europy Zachodniej. W kontekście tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, PCW) to sektor opakowań jest największym obszarem je wykorzystującym. Prognozowana presja cenowa dla pochodnych etylenu z uwagi na rewolucję gazu łupkowego w USA będzie determinowała przyszły kształt rynku. Wahania popytu będą dotkliwe dla mało innowacyjnych producentów, których marże bazują przede wszystkim na skali produkcji.

Wyświetlono: 893

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej