Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Bezpieczne farby do włosów

10.08.2017
Autor: Michalina Świerczyńska, THETA Doradztwo Techniczne
Bezpieczne farby do włosów

Do najważniejszych cech farb do włosów należą: odpowiednie właściwości kryjące, odporność na działanie czynników środowiska, a przede wszystkim nadawanie włosom trwałego koloru.

Farby muszą być także bezpieczne – nie mogą mieć przekroczonych dozwolonych zawartości metali ciężkich, wykazywać potencjału alergizującego, czy też być rakotwórczymi, mutagennymi, bądź wpływającymi szkodliwie na rozrodczość.

Rozwój rynku farb do włosów Powstająca na początku XX wieku przemysłowa produkcja kosmetyków, takich jak m.in. farby do włosów czy odżywki, opierała się w znacznej mierze na znanych od wieków produktach. Przeprowadzone w 1934 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne pierwsze badania skuteczności obecnych wówczas na rynku produktów kosmetycznych nie tylko nie potwierdziły większości przypisywanych im zalet, ale także wykazały niebezpieczeństwo ich stosowania.

Nieco lepiej było ze stosowaną we Francji farbą do włosów, której recepturę opracował na początku XX wieku Eugene Schueller, chemik z wykształcenia. Nadał jej nazwę L’Aureale. Farba zmieniała barwę włosów zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i wówczas wydawała się stosunkowo bezpieczna, szczególnie w zastosowaniu profesjonalnym. Schueller zauważył, że farby do włosów składają się z czterech substancji: aniliny, azotanu srebra, pirogalolu (organicznego związku chemicznego z grupy polifenoli) i octanu ołowiu. Azotan srebra i octan ołowiu nadawały włosom kruczoczarny wygląd. Bazę produktu stanowiła z kolei anilina. Już wtedy znano ryzyko jej stosowania, ale oceniano, że niekorzystne efekty uboczne dotykają tylko około 5% użytkowników. Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne znajdują się dzisiaj w załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 wraz z późn. zm. i tym samym zakazane jest ich stosowanie ze względu na wysoką reaktywność, potencjał alergizujący, ale przede wszystkim właściwości mutagenne i rakotwórcze. Należy również pamiętać o szkodliwości związków ołowiu.

W latach dwudziestych zmieniły się trendy dotyczące farbowania włosów. Nadeszła moda na włosy krótkie, które wymagały częstszego farbowania, co niekorzystnie na nie wpływało. Nowoczesna fryzura kojarzyła się z młodością, należało więc ukryć siwe włosy. Odpowiedzią Schuellera na to zapotrzebowanie były farby do rozjaśniania włosów.

Wyświetlono: 1147

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej